svasdssvasds

ฝุ่นเกินต้าน! หลายจังหวัดในภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

ฝุ่นเกินต้าน! หลายจังหวัดในภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

ในช่วงนี้ฝุ่น PM2.5 เริ่มกลับมาอีกครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรวจวัดได้ 45 - 298 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เผยว่าจากการตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 17:00 น  พบว่า มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลายจังหวัด ดังนี้ เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, อุทัยธานี, สระบุรี และกรุงเทพฯ

Cr. Pixabay สรุปรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ

  • ภาคเหนือ มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 45 - 298 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 40 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 16 - 52 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 - 37 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 9 - 21 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 - 79 มคก./ลบ.ม.

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

วิธีดูแลตัวเองท่ามกลางฝุ่น PM2.5 มาตรฐาน 

  • ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
  • สำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
  • ประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์
  • ควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านเว็บไซต์  Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK