svasdssvasds

เปิด 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566 ชี้ปีนี้ฝนอาจตกน้อยกว่าปกติ

เปิด 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566  ชี้ปีนี้ฝนอาจตกน้อยกว่าปกติ

ใกล้เข้าฤดูฝนเข้ามาทุกที แต่ช่วงนี้หลายพื้นที่เจอกับพายุฤดูร้อน หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือน้ำฝน โดยกรมชลประทาน ย้ำ! ทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและเกษตรกร จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามสภาพอากาศแนวโน้มปริมาณฝนจากสถานการณ์เอลนีโญ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องควบคู่ไปกับการเก็บกัก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนที่กรมชลประทานกำหนด ได้แก่

1.จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี

 2.ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

3.บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 4.กักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด

 5.วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

เปิด 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566  ชี้ปีนี้ฝนอาจตกน้อยกว่าปกติ

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 อย่างเคร่งครัด และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอสำหรับทุกกิจกรรม

ปัจจุบัน (27 เม.ย.66) ที่ผ่านมาอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 44,553 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 20,612  ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 13,470 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 6,774 ล้าน ลบ.ม.

โดยภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 65/66 ทั้งประเทศไปแล้ว 24,786 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 8,959 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 99 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) ด้านผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้ว 10.38 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วประมาณ 6.35 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนฯ

related