svasdssvasds

‘ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ กติกาใหม่การค้าโลก อย่ากลัว มันคือโอกาสในการพัฒนา

‘ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ กติกาใหม่การค้าโลก อย่ากลัว มันคือโอกาสในการพัฒนา

ปัจจุบันผู้นำเข้าสอบถามว่าสินค้าทำจากอะไร? ผลิตอย่างไร? สินค้านี้กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่? สินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดขาย การให้ความสำคัญการสิ่งแวดล้อมเป็นกติกาใหม่การค้าโลก อย่าเพิ่งกลัวเมื่อเจอกับกฎกติกาใหม่ๆ อีกมุมมองมันเป็นโอกาสในการพัฒนา

เมื่อวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00-16.00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ สื่อเครือเนชั่น นำโดย สปริงนิวส์ ได้จัดงานสัมมนา “Innovation Keeping the World นวัตกรรมรักษ์โลก ไทยอยู่จุดไหน?” จบครบทุกประเด็นรับมือ “โลกรวน”

‘ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ กติกาใหม่การค้าโลก อย่ากลัว มันคือโอกาสในการพัฒนา

ในช่วงหัวข้อ กติกาการค้าโลก ไทยรับมืออย่างไร? โดย กีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพานิชย์  กล่าวว่า "องค์การการค้าโลก อนุญาตให้ใช้มาตรการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณะสุข เช่น เพื่อรักษาสุขภาพของประชาชน สัตว์ และพืช และอนุรักษ์ทรัพยากรโดยมีเงื่อนไขมาว่าจะต้องไม่เลือกปฎิบัติตมาอำเภอใจหรือไม่เป็นธรรม หรือเป็นการแอบแฝงการกีดกันทางการค้ามาตรการที่ใช้แก้ไขปัญหา Climate Change ต้องไม่เป็นเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าแอบแฝงควรคำนึงถึงความพร้อมและสถานการณ์ของแต่ละประเทศ"

หนึ่งในภารกิจของกระทรวงพานิชย์ คือ การพัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งการพัฒนาในด้าน BCG Model เรามีหลักสูตรต่างๆ ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้ารักษ์โลก นอกจากนี้ยังร่วมกับ DEWA ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  เช่น การนำอวนที่ใช้แล้ว ขวดน้ำพลาสติก มา Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ออกมาเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือแอ็กเซสเซอรี และยังมีการรวมต้นแบบผู้ประกอบการ (50 Hero) และให้รางวัลกับผู้ประกอบการ Prime Minister’s Export Award 2023 เพื่อเปิดมุมมอง ขับเคลื่อนธุรกิจไทยและการส่งออก และมุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ปัจจุบันผู้นำเข้าสอบถามว่าสินค้าทำจากอะไร? ผลิตอย่างไร? สินค้านี้กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมถือเป็นจุดขาย เรามีช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ขณะเดียวกันผู้ประกอบควรหาแนวทางใหม่เกี่ยวกับเทรนด์รักษโลก ไม่สร้างภาระให้กับโลก และติดตามกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงไป

‘ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ กติกาใหม่การค้าโลก อย่ากลัว มันคือโอกาสในการพัฒนา

เรื่องภาษีคาร์บอนเครดิต เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เพื่อที่จะสามารถส่งออกของไปขายยังต่างประเทศได้ ซึ่งเราก็ต้องเหนื่อยมากขึ้น ต้นทุนเพิ่มขึ้น มันเป็นสิ่งที่เราต้องเดินในอนาคต จึงมีการใช้ BCG model เข้ามาช่วยผู้ประกอบการ ซึ่งก็เป็นข้อดีเนื่องจากผู้บริโภคต่างประเทศชอบสินค้ารักษ์โลกมากและเขาไม่สนใจเรื่องราคา แต่สนใจว่าสินค้านั้นจะใส่ในใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ผลิตภัณฑ์นี้รีไซเคิลได้ไหมเขาสนใจตรงนี้มากกว่า ซึ่งทางกระทรวงพานิชย์มีหน้าที่ช่วยเรื่องการตลาดการผลิต

ประเทศไทยเองก็ต้องยกระดับในการผลิตให้สอดคล้องกับกติกาการค้าโลกที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เหมือนกันลูกค้ารีเควสมาเราก็ต้องทำ เพราะเราต้องการขายระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการไม่ต้อตกใจไป หน่วยของของรัฐจะเข้าไปช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ดูในเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรให้เข้ากับเทรนด์โลกที่รักษ์สิ่งแวดล้อม และเข้ากับกติกาใหม่การค้าโลก