svasdssvasds

อุณหภูมิน้ำทะเลสูง ทำเชื้อแบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น มักพบในหอยนางรมดิบ

อุณหภูมิน้ำทะเลสูง ทำเชื้อแบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น มักพบในหอยนางรมดิบ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศอุ่นขึ้น ระวังเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ในอาหารทะเล โดยเฉพาะหอยนางรมดิบอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางเดินอาหารอย่างรุนแรงได้

SHORT CUT

  • อุณหภูมิที่สูงขึ้นในหน้าร้อนทำให้แบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้มักพบในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมดิบ
  • อาการหลังได้รับเชื้อแบคทีเรีย Vibrio มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง อาจมีอาการท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ
  • Health Canada แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนควรหลีกเลี่ยงหอยดิบหรือไม่ผ่านความร้อน รวมถึงสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก 

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศอุ่นขึ้น ระวังเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ในอาหารทะเล โดยเฉพาะหอยนางรมดิบอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางเดินอาหารอย่างรุนแรงได้

Vibrio เป็นแบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในทะเล มีหลายประเภท จนอาจทำให้เกิดความเจ็บป่วยจากอาหารทะเลหรือที่เรียกว่า Vibrio Parahaemolyticus

อุณหภูมิน้ำทะเลสูง ทำเชื้อแบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น มักพบในหอยนางรมดิบ

เชื้อแบคทีเรีย Vibrio เติบโตได้ในน้ำอุ่น และเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงน้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณของ Vibrio ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งหอยนางรมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่เรียกว่า filter feeders ซึ่งพวกมันกินโดยการกรองแพลงก์ตอนออกจากน้ำ แต่ตัวกรองของพวกมันยังสามารถดักจับสาหร่ายและแบคทีเรียได้เช่นกัน

อุณหภูมิน้ำทะเลสูง ทำเชื้อแบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น มักพบในหอยนางรมดิบ

ข้อมูลของ Health Canada เผยว่าเราสามารถติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ได้โดยการรับประทานหอยดิบหรือยังไม่สุก โดยเฉพาะหอยนางรม หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน รวมถึงได้รับเชื้อ Vibrio ผ่านทางบาดแผล ซึ่งอาการหลังได้รับเชื้อแบคทีเรีย Vibrio มักเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง อาจมีอาการท้องร่วง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน และปวดศีรษะ
การกินหอยนางรมดิบมีความเสี่ยงมากกว่าการกินหอยนางรมปรุงสุกมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อแบคทีเรีย Vibrio จะมีแต่งในหอยนางรมเท่านั้น เนื้อสัตว์หลายๆ ชนิดก็มีเชื้อตัวนี้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นในหน้าร้อน ทำให้เชื้อแบคทีเรีย Vibrio เพิ่มขึ้น โดยอัตราการเจ็บป่วยจากเชื้อไวบริโอคือ 1 ใน 10,000 ของหอยนางรมดิบที่รับประทาน

อย่างไรก็ตาม Health Canada แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนควรหลีกเลี่ยงหอยดิบหรือไม่ผ่านความร้อน รวมถึงสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โรคตับ หรือกรดในกระเพาะต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานหอยนางรมดิบ

 

ที่มา : CBC News

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :