svasdssvasds

ระบบนิเวศทะเลไทยถูกทำลาย สัตว์น้ำลด ทำ “อุตสาหกรรมประมง” สูญแสนล้านบาท

ระบบนิเวศทะเลไทยถูกทำลาย สัตว์น้ำลด ทำ “อุตสาหกรรมประมง” สูญแสนล้านบาท

"ระบบนิเวศทางทะเลไทย" ถูกทำลายมากขึ้น ทำสัตว์น้ำลด หายาก จับได้น้อยลง สวนทางราคาที่ต่ำลง หลังถูกอาหารทะเลต่างประเทศเข้ามาตีตลาด

SHORT CUT

  • ระบบนิเวศทางทะเลไทยถูกทำลายมากขึ้น ทำสัตว์น้ำลด หายาก จับได้น้อยลง
  • สวนทางราคาที่ต่ำลง หลังถูกอาหารทะเลต่างประเทศเข้ามาตีตลาด

  • ปัญหาต่างๆ มีการประเมินว่าจะทำให้ตลาดอาหารทะเลไทยสูญเงินไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท

"ระบบนิเวศทางทะเลไทย" ถูกทำลายมากขึ้น ทำสัตว์น้ำลด หายาก จับได้น้อยลง สวนทางราคาที่ต่ำลง หลังถูกอาหารทะเลต่างประเทศเข้ามาตีตลาด

ทะเลเดือด จากปัญหาโลกร้อนส่อรุนแรงมากขึ้น ล่าสุด พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั่วโลก ต่างต้องเผชิญหน้ากับการแปรปรวนของสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่เรียกว่า “ภาวะโลกเดือด”

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะระบบนิเวศทางทะเล คือสิ่งที่ระบบนิเวศทางทะเลกำลังเผชิญกับผลกระทบหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรมอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นผิดปกติ ทั้งนี้ได้ทั้งมอบหมายให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปะการังฟอกขาวที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ อันเป็นทรัพยากรสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล

ระบบนิเวศทะเลไทยถูกทำลาย สัตว์น้ำลด ทำ “อุตสาหกรรมประมง” สูญแสนล้านบาท

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกเดือดให้กับประชาชนนับเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรมีการจัดเวทีประชุมให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตโลกเดือด การปล่อยของเสีย และการทิ้งขยะลงในทะเล นอกจากนี้ดึงภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายอนุรักษ์ เข้ามามีบทบาทในการปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนเรื่องใกล้ตัวให้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและรูปแบบการใช้ชีวิตชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตั้งรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำไปสู่การเปลี่ยนโลกเพื่อ “ลดโลกเดือด” ต่อไป

แน่นอนว่าเรื่องปัญหาทะเลเดือดได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก ทำให้สัตว์น้ำมีปริมาณที่ลดลง #สปริงนิวส์ สัมภาษณ์พิเศษ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณสัตว์น้ำในทะเลลดลงจริง ส่งผลกระทบอย่างมากในอุตสาหกรรมประมง รวมถึงการแปรรูปส่งออก

ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากสัตว์น้ำได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศทางทะเลไทยถูกทำลายมากขึ้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ำลง รวมถึงปัญหาโลกร้อนทำทะเลเดือด นอกจากนี้ยังประสบปัญหาเรือประมงขนาดเล็กมีปริมาณมากขึ้น

นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอาหารทะเลจากต่างประเทศ อย่างเวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ราคาถูกเข้ามาตีตลาด จึงทำให้อาหารทะเลวิกฤตเผชิญปัจจัยรุมเร้าทั้งราคาตกต่ำ สัตว์น้ำหายาก แถมยังถูกสินค้าจากต่างประเทศตีตลาด โดยเบื้องต้นประเมินว่าปัญหาต่างๆที่กล่าวมาจะทำให้ตลาดอาหารทะเลไทยสูญเงินไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โลกร้อน ทะเลเดือด ระบบนิเวศทางทะเลถูกทำลาย ทำให้อุตสาหกรรมทะเลปั่นป่วนไม่น้อยเลยเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

related