svasdssvasds

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

ตอนนี้การติดตั้งโซลาร์เซลล์กำลังเป็นที่สนใจของใครหลายคน ซึ่ง PEA SOLAR เป็นทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาดและปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันหลายครัวเรือนหันมาติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีแดดจัดเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง โซลาร์เซลล์ PEA SOLAR เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

หากใครสนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์ PEA SOLAR เป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่พร้อมมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานจาก PEA อีกทั้งยังมีสาขาบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำนักงานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้าน ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

หลักการทำงานของ PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) คือ เมื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรับและเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และเชื่อมต่อเข้ากับสายจำหน่ายของการไฟฟ้าที่เป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยผ่านตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) จะทำหน้าที่ในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ภายในบ้านเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ซึ่งเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมกันระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า

หากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพียงพอ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าก็จะร่วมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วย

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

เนื้อหาที่น่าสนใจ : 

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

PEA SOLAR มีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยมี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) ลูกค้าสนใจติดตั้ง: ช่องทางติดต่อที่สะดวก จากสาขาของ PEA ทั่วประเทศ

2) สำรวจและออกแบบ: โดยทีมวิศวกรของ PEA ที่มีความเชี่ยวชาญ

3) ชำระเงิน: ชำระเงินสด หรือ PEA ได้เพิ่มทางเลือกโดยร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ในการให้บริการสินเชื่อให้กับลูกค้า

4) ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: PEA ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

5) ติดตั้งระบบ Solar และเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายของ PEA: ทีมงานมืออาชีพของ PEA ดูแลการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

6) เริ่มใช้งาน

7) การบำรุงรักษาระบบ: PEA ดูแลแบบครบวงจรจนถึงบำรุงรักษา

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

ราคาแพ็กเกจ PEA SOLAR เป็นราคาที่คิดจากอุปกรณ์ของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กับ PEA เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยเป็นการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter มาจับคู่ให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่สนใจจะติดตั้ง Solar Rooftop ตามแบรนด์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งราคาแพ็คเกจออกเป็น 2 กลุ่ม มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3kW 5kW 10kW 15kW และ 20kW เราสามารถเลือกได้ตามกลุ่มแพ็คเกจและระดับราคาตามที่ต้องการ โดยรายละเอียดของทั้ง 2 กลุ่มแพ็กเกจ มีดังนี้

1) กลุ่ม Standard แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผงและ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ PEA กำหนด มีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาท ไปจนถึง 680,000 บาท

2) กลุ่ม Premium แพ็คเกจ เป็นผลิตภัณฑ์แผงและ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที่ PEA กำหนด และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ Power optimizer และ Micro Inverter ได้ โดยจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 150,000 บาท ไปจนถึง 840,000 บาท

PEA SOLAR ให้บริการแบบครบวงจร โดยสามารถชำระได้ทั้งแบบเงินสด และบริการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินพันธมิตรของ PEA ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และธนาคารออมสิน

ติดตั้ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Rooftop ทำอย่างไร?

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “PEA ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระแสรักษ์โลกและการคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโซลาร์เซลล์จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การติดตั้งมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง หลายบ้านหันมาติดตั้งเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพราะประเทศเมืองร้อนที่มีแดดจัดแบบไทยเรานั้นเหมาะกับการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิ่ง PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน บริการของเรามีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว เป็นการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้า สาขาบริการลูกค้าที่ครอบคลุมทุกพื้นทั่วประเทศ เรามีพาร์ทเนอร์ด้านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน พร้อมให้คำแนะนำและช่วยดำเนินการในทุกขั้นตอน อย่ารอช้าที่จะลดค่าไฟอย่างยั่งยืน วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ PEA SOLAR พลังงานของทุกคน”