svasdssvasds

ไทยลุย! พลังงานสะอาดวินมอเตอร์ไซค์ เดินหน้า “Green Win” นำร่อง กทม. ลดฝุ่น

ไทยลุย! พลังงานสะอาดวินมอเตอร์ไซค์ เดินหน้า “Green Win” นำร่อง กทม. ลดฝุ่น

ไทยเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ถือธงนำเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด เดินหน้า “Green Win” นำร่อง กทม. ก่อนขยายผลทั่วประเทศ

SHORT CUT

  • ช่วงนี้ประเทศไหนๆก็พูดถึงแต่เรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงประเทศไทยปัจจุบันก็เดินหน้าพลังงานสะอาดแบบเต็มสูบ
  • ไทยเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมถือธงนำเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด
  • เดินหน้า “Green Win” นำร่อง กทม. ก่อนขยายผลทั่วประเทศ

ไทยเดินหน้าสู่พลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรม ถือธงนำเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด เดินหน้า “Green Win” นำร่อง กทม. ก่อนขยายผลทั่วประเทศ

ช่วงนี้ประเทศไหนๆก็พูดถึงแต่เรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงประเทศไทยปัจจุบันก็เดินหน้าสู่พลังงานสะอาดแบบเต็มสูบ จึงกลายเป็นวาทกรรมคำที่ติดหูคนไทยไปแล้วกับคำว่าพลังงานสะอาด ล่าสุดมีความพยายามจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ไปเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการ Green Win เพื่อลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ระหว่างสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย กับหลายหน่วยงาน

โดยนางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวว่า นับเป็นความก้าวหน้าที่ทุกคนได้ร่วมมองไปข้างหน้าเพื่อหาทางออกและร่วมกันแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ และนี่คือโอกาสที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีต้องร่วมกันพัฒนาในทิศทางพลังงานสะอาด เนื่องจากการใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงการขนส่งและการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดสู่การใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และค่าซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นจุดแข็งสำหรับทางเลือกของผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้างไม่เฉพาะใน กทม.เท่านั้น แต่ยังสามารถขยายผลไปได้ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน

เดินหน้าสู่พลังงานสะอาด

“การทำให้อากาศบริสุทธิ์ ไม่ใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของประชาชน ผู้ประกอบการ และรัฐบาล ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2564 ตั้งเป้าผลิตและการใช้ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ การส่งเสริมการลงทุนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (มาตรฐาน EV3 และ EV3.5) การกำหนดมาตรฐานการใช้งานและความปลอดภัย โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำของการพัฒนาสู่การเปลี่ยนผ่านในภูมิภาคนี้ ด้วยการเดินหน้าสู่ยุคพลังงานสะอาดเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์ให้กับลูกหลานต่อไป”นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว 

พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันสนับสนุน“โครงการ Green Win” (วินเขียว กทม.) เพื่อลดปัญหามลพิษ PM 2.5 ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา PM 2.5 และสร้างโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้โครงการสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related