svasdssvasds

หน่วยผลิตแรกของ "สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ" เชื่อมต่อโครงข่ายการไฟฟ้า

หน่วยผลิตแรกของ "สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ" เชื่อมต่อโครงข่ายการไฟฟ้า

หน่วยผลิตแรกของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำหม่าเอ่อร์ตั่ง ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายการไฟฟ้า ถือเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแห่งสำคัญในโครงการ "จัดส่งไฟฟ้าจากตะวันตกสู่ตะวันออก" ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

หน่วยผลิตแรกของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำหม่าเอ่อร์ตั่ง ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่ตั้งอยู่บนที่สูงสุด ณ ตอนบนของแม่น้ำเหลือง ในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้เชื่อมต่อกับโครงข่ายการไฟฟ้าเมื่อวันจันทร์ (1 เม.ย.) ที่ผ่านมา

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหม่าเอ่อร์ตั่งตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 3,300 เมตร ในแคว้นปกครองตนเองไห่หนาน กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.32 ล้านกิโลวัตต์ และถือเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าแห่งสำคัญในโครงการ "จัดส่งไฟฟ้าจากตะวันตกสู่ตะวันออก"

จีนเชื่อม สถานีพลังน้ำ-โครงข่ายไฟฟ้า ผลิตได้ 7.3 พันล้านกิโลวัตต์/ปี

ทั้งนี้ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหม่าเอ่อร์ตั่งจะผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 7.3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หลังจากหน่วยผลิตทั้งหมดถูกเปิดใช้งานครบในเดือนธันวาคม และกลายเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาพลังงานใหม่ของชิงไห่ รวมถึงเกื้อหนุนการเพิ่มฐานพลังงานสะอาดตอนบนของแม่น้ำเหลือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related