svasdssvasds

"คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5" บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจเครื่องยนต์ 1,742 แห่ง

"คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5" บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจเครื่องยนต์ 1,742 แห่ง

พาทำความรู้จัก ! คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน ตรวจเครื่องยนต์ 1,742 แห่ง ค่ายรถยนต์ พร้อมใจร่วมโครงการเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา

ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆ เพราะเกิดขึ้นปีแล้ว ปีเล่า ผ่านมากี่ยุคกี่สมัย กี่รัฐบาล ก็ยังแก้ไม่ตก จึงต้องอาศัยความร่วมมือทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชนด้วย ล่าสุดมีความพยายาม และความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และบริษัทสมาชิก ได้มีการ“โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 5”

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยค่ายรถยนต์ร่วมใจให้ส่วนลดค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ สำหรับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล และเบนซิน ในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุด 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์พร้อมให้บริการกว่า 1,742 แห่ง

โดยนางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)  กล่าวว่า จากที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนิน “โครงการคลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” 4 ครั้งที่ผ่านมานั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันให้ส่วนลดในการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่หมดระยะเวลาการรับประกันเกือบ 500,000 คัน ซึ่งสามารถคำนวณออกมาเป็นจำนวนเงินที่บริษัทสมาชิกสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ มากกว่า 380 ล้านบาท

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากรถยนต์ยังเป็นปัญหาที่ไทยต้องแก้ไข

สำหรับการดำเนินโครงการบำรุงรักษารถ ลดฝุ่น PM 2.5 ครั้งที่ 5 ปีนี้ มีสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ 9 บริษัท สนับสนุนส่วนลดสำหรับค่าบำรุงรักษาเพื่อลดควันดำ อาทิ การตรวจสอบสภาพฟรี ส่วนลดน้ำมันเครื่อง ค่าแรง และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเก่าในพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีบางบริษัทดำเนินโครงการฯ จนถึงเดือนเมษายน 2567 โดยจะมีศูนย์บริการจากค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,742 แห่ง ในช่วงเวลา 6 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถประสานและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

อย่างไรก็ตามกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เห็นว่าแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนมีการบำรุงรักษารถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนายานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยมลพิษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก ผนวกกับการส่งเสริมการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นับเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่อง และหวังว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในครั้งนี้จะทำให้ทิศทางปัญหาฝุ่น PM2.5 ดีขึ้นตามลำดับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

related