svasdssvasds

สรุปไทม์ไลน์ "กระเช้าไฟฟ้า" ขึ้นภูกระดึง ผ่านมาหลายปี คืบหน้าถึงไหนแล้ว?

สรุปไทม์ไลน์ "กระเช้าไฟฟ้า" ขึ้นภูกระดึง ผ่านมาหลายปี คืบหน้าถึงไหนแล้ว?

"กระเช้าไฟฟ้า" เป็นอันต้องจบลงอย่างรวดเร็ว เมื่อล่าสุด ยังไม่มีข้อเสนอเรื่องของบ 28 ล้านเพื่อทำการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าเข้ามาที่ ครม. รอลุ้นอีกทีประชุม ครม. รอบหน้า

จุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา ครม.ได้ออกมติครม. เพื่อเข้าไปสำรวจ และวางแผนความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง “กระเช้าไฟฟ้า” ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อช่วยในกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ซึ่งกระบวนการตรงนี้กินเวลามาตั้งแต่ปี 2539 มาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ล่มไม่เป็นท่า

จนถึงช่วงเปลี่ยนผ่านที่รัฐบาลไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง และประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่อ ทักษิณ ชิณวัตร ในปี 2547 ทักษิณและคณะเดินทางไปที่จังหวัดเลย และได้ปัดฝุ่นโครงการ กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงใหม่อีกครั้ง และสั่งให้เข้าไปศึกษา

พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าการก่อสร้างจะส่งผลต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ให้คำนึกถึงเรื่องนี้เป็นอันดับแรก พร้อมย้ำอีกว่า ต้องไม่ตัดต้นไม้ ดูเหมือนจะไปได้ดี แต่เกิดเหตุขัดข้องที่ส่วนไหน Keep The World ชวนย้อนไทม์ไลน์ถึงความเป็นมาของมหากาพย์ “กระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Cr. อพท

กระเช้าไฟฟ้า 66 เอายังไงดี?

ต้องงเรียนว่า แผนพัฒนากระตุ้นการท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย เป็นที่พูดถึงมาหลายยุคหลายสมัย แต่ผ่านไปกี่รัฐบาลก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการก่อสร้างขึ้นจริง ๆ รวมถึงในครั้งล่าสุดนี้ด้วย ที่มีการพูดถึง “กระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นภูกระดึงกันอย่างเป็นวงกว้าง

งบประมาณ 28 ล้าน ที่ทางจ.เลย ยื่นเสนอมาที่ ครม. ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการออกแบบ ทางรัฐบาลให้เห็นผลว่าการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ จึงต้องเร่งศึกษา และประชุมกับหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้เสียก่อนลงมือสร้าง ซึ่งยังไม่บอกแน่ชัดว่าแนวโน้มที่จะได้ก่อสร้างจริงคือช่วงไหน

ไล่ไทม์ไลน์ “กระเช้าไฟฟ้า”

17 กันยายน 2539

ครม. มีมติรับทราบสถานการณ์ท่องเที่ยวของปี 2539 จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอาทิ ภูกระดึง และเกาะภูเก็ต เล็งสร้าง “กระเช้าไฟฟ้า” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

26 พฤศจิกายน 2539

ครม. มีมติรับทราบการพิจารณาสร้างกระเช้าไฟฟ้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ

2 ธันวาคม 2539

ครม. มีมติรับทราบการศึกษาทบทวนมติครม.ที่มีความอ่อนไหวในทางการเมือง โดยเห็นชอบการศึกษาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Cr. ททท.

22 กุมภาพันธ์ 2555

ครม.มีมติรับทราบผลการประชุมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 ณ จ.อุดรธานี โดยมีรายละเอียดข้อเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงที่ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

23 กุมภาพันธ์ 2559

ครม.มีมติเห็นชอบผลการศึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ซึ่งปรากฏว่าเป็นโครงการฯมีความคุ้มค่าในการลงทุนทั้งด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงบประมาณ เผยว่า การก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวด้วยได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงทรัพย์ฯ แจ้งว่า ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2555

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจ้งว่า ได้เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย พบว่ากระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยลดขยะได้

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Cr. อพท

ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม?

ในกระบวนการก่อสร้าง คิดว่าหลาย ๆ ภาคส่วนก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ภูกระดึงเป็นอันดับแรก โครงการนี้จึงมีความซับซ้อนอยู่ในรายละเอียด

ฉะนั้น ควรมีการวางแผนโครงการให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของธรรมชาติในระแวกนั้นอาทิ 

  • ต้องตัดต้นไม้หรือไม่ หากจำเป็นต้องตัด มีวิธีฟื้นฟู และคืนพื้นที่สีเขียวให้ป่าอย่างไร 
  • การสร้างขยะ ในกระบวนการสร้างจะสามารถจัดการกับขยะได้หรือไม่
  • มลพิษ เครื่องกระเช้ามีอัตราการปล่อยมลพิษออกสู่ชั้นบรรยากาศมากน้อยแค่ไหน 
  • สัตว์ป่า สรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้รับผลกระทบจากกระเช้าไฟฟ้านี้มากน้อยแค่ไหน ควรมีการศึกษาผลกระทบถึงสัตว์ด้วย

นอกจากนี้ สส.เพื่อไทย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ ได้ออกมาเรียนว่า คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยเรื่องให้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง เพราะไม่อยากให้ลูกหลานต้องแบกรับความเสี่ยงด้านสุขภาพอีกต่อไป แต่ย้ำว่า เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นต้องเปิดโต๊ะถกเถียงเพื่อให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะถูกสร้างหรือไม่? Cr. Flickr

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ

related