svasdssvasds

จีนส่งเสริมไหว้เช็งเม้งปลอดมลพิษ สั่งห้ามผลิตและขายเงินกระดาษ หุ่นกระดาษ

จีนส่งเสริมไหว้เช็งเม้งปลอดมลพิษ สั่งห้ามผลิตและขายเงินกระดาษ หุ่นกระดาษ

เทศกาลเช็งเม้งเป็นเทศกาลที่ชาวจีนจะไปเยี่ยมหลุมฝังศพบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดและไหว้บรรพบุรุษ ถือเป็นเทศกาลที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มีการของที่นำอาหารมาไหว้พื้น และมีการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ

SHORT CUT

  • จีนได้มีการส่งเสริมเทศกาลเช็งเม้งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกาศห้ามการผลิตและจำหน่าย เงินกระดาษ หุ่นกระดาษ
  • หากฝ่าฝืนจะถูกยึดและอาจต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 1-3 เท่าของปริมาณการผลิตหรือการขาย
  • เช็งเม้งยุคใหม่ที่เน้นวิธีการไหว้ที่คาร์บอนต่ำและปลอดภัย

เทศกาลเช็งเม้งเป็นเทศกาลที่ชาวจีนจะไปเยี่ยมหลุมฝังศพบรรพบุรุษเพื่อทำความสะอาดและไหว้บรรพบุรุษ ถือเป็นเทศกาลที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ มีการของที่นำอาหารมาไหว้พื้น และมีการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งเป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ

ที่ประเทศจีนได้มีการส่งเสริมเทศกาลเช็งเม้งแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่หนานทง มณฑลเจียงซู ได้มีการประกาศห้ามการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในเทศกาลเช็งเม็งที่ต้องมีการเผา อย่าง เงินกระดาษ รูปจำลองกระดาษ ฯลฯ

เครดิต : Flickr

หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกยึดโดยฝ่ายกิจการพลเรือน ฝ่ายกำกับดูแลตลาด และฝ่ายบริหาร และอาจต้องเสียค่าปรับตั้งแต่ 1-3 เท่าของปริมาณการผลิตหรือการขาย
แต่อย่างไรก็ตามมีชาวจีนจำนวนมากโต้แย้งว่าการสั่งห้ามดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น และมองข้ามแนวทางปฏิบัติไว้ทุกข์ทางวัฒนธรรมและประเพณี

จีนส่งเสริมไหว้เช็งเม้งปลอดมลพิษ สั่งห้ามผลิตและขายเงินกระดาษ หุ่นกระดาษ

ว่าน จื้อกวง เลขาธิการสมาคมงานศพหนานทง เน้นย้ำถึงความสำคัญของวิธีการเก็บกวาดสุสานที่มีอารยธรรม คาร์บอนต่ำ และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเช็งเม้งที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
เขาเน้นย้ำถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกิดจากการเผากระดาษเงินกระดาษทองอย่างไม่เหมาะสม และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเรียนรู้จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : China Daily

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :