svasdssvasds

เปิดข้อห้ามและเรื่องควรรู้ เมื่อเข้าชมสวนสัตว์และอควาเรียม

เปิดข้อห้ามและเรื่องควรรู้ เมื่อเข้าชมสวนสัตว์และอควาเรียม

เปิดข้อห้ามและข้อควรรู้ เมื่อเข้าชมสวนสัตว์และอควาเรียม ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง ห้ามทำอะไร และควรทำอะไร หยุดยาวทั้งที โปรดดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด

สวนสัตว์และอควาเรียมเกือบทุกแห่งบนโลก ได้รวบทุกสรรพสัตว์มาให้มนุษย์ได้เชยชม ให้ได้เห็นตัวเป็น ๆ และได้เรียนรู้ เมื่อเรานำสัตว์เหล่านี้มาให้แล้ว สิ่งที่มนุษย์อย่างเราต้องทำ คือการเคารพกฎของสวนสัตว์และอควาเรียม

สัตว์ ต่างก็มีความต้องการในการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข และกิจกรรมบางอย่างของเราอาจรบกวนสัตว์ในกรงหรือตู้อย่างมาก ดังนั้น ไม่ว่าจะวันหยุดยาว หรือวันไหน ๆ เมื่อท่านเข้าชมสวนสัตว์และอควาเรียมโปรดทำตามกฎข้อห้ามดังนี้

เปิดข้อห้ามและเรื่องควรรู้ เมื่อเข้าชมสวนสัตว์และอควาเรียม

ข้อควรรู้เที่ยวสวนสัตว์

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในสวนสัตว์
 • ห้ามดื่มสุราของมึนเมาทุกชนิด
 • ห้ามสูบบุหรี่ภายในสวนสัตว์
 • ห้ามโยนก้อนหินหรือสิ่งของใส่สัตว์
 • ห้ามเคาะกระจก
 • ห้ามแตะสัตว์หากไม่ได้รับอนุญาติ ห้ามทำร้ายสัตว์

ข้อควรรู้เที่ยวอควาเรียม

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
 • ห้ามใช้แฟรชในการถ่ายภาพ
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้า
 • ห้ามสูบบุหรี่
 • ชมด้วยความสงบ ไม่ทุบกระจก รบกวนปลา
 • ไม่ยืน ไม่เหยียบ ต้นไม้และหินเทียม
 • ไม่ล้วงมือ ห้ามจับหรือสัมผัสสัตว์น้ำ หากไม่ได้รับอนุญาต

*การเปิดแฟรช มีผลต่อดวงตาหรือการมองเห็นของสัตว์ และพฤติกรรมอื่นก็มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้สัตว์บาดเจ็บ และอาจกระตุ้นให้สัตว์หงุดหงิดได้*

และข้อควรทำอย่างมาก คือ เมื่อท่านมีบุตรหลายหรือเด็กเล็กเดินทางเข้าชมด้วย โปรดดูแลบุตรหลานของท่านและคอยบอกเขาเสมอว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย หรือความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามมา

ขอให้มีความสุขกับการรับชมสัตว์โลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related