svasdssvasds

รอชม! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ปรากฏการณ์ "เชียงใหม่ไร้เงา" 14 พ.ค.

รอชม! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ปรากฏการณ์ "เชียงใหม่ไร้เงา" 14 พ.ค.

รอชมเลย! จ.เชียงใหม่ถึงคิวไร้เงา “ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก” เวลา 12.20 น. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเตือนอยู่กลางแดดร้อนจัดระวังฮีทสโตรก ยันไม่มีผลต่ออุณหภูมิ-สภาพอากาศ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาตั้งฉากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้เงาของวัตถุที่อยู่กลางแดดจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี ดูเสมือนไร้เงา

 

ผู้สนใจสามารถร่วมสังเกตการณ์ โดยโปรดระมัดระวังเรื่องการอยู่กลางแดดร้อนจัด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ทั้งนี้ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุด เนื่องจากอากาศร้อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ

ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก ปรากฏการณ์ "เชียงใหม่ไร้เงา"

 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 5-20 องศาเหนือ ดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีวันและเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบวันเวลาการเกิดปรากฏการณ์ในจังหวัดของท่านได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/4010

ที่มา : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related