svasdssvasds

วันไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 กทม. เกิดขึ้นเวลา 12.22 น.

วันไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 กทม. เกิดขึ้นเวลา 12.22 น.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่มีปรากฎการณ์ธรรมชาติดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ เวลา 12.22 น. ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดูเสมือนไร้เงา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เผยถึงปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นโลก โดยกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นเวลา 12.22 น. นับเป็นครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยปรากฎการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ ครั้งแรกเพิ่งเกิดไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพฯ เวลา 12.16 น.

วันไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 กทม. เกิดขึ้นเวลา 12.22 น.
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ เป็นครั้งที่ 2 เวลา 12:22 น. ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นโลก หากสังเกตวัตถุกลางแดดจะดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี และอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นร่วมด้วย ซึ่งการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยสามารถเช็กได้ที่ www.narit.or.th

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

วันไร้เงา! ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 กทม. เกิดขึ้นเวลา 12.22 น. ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 16 สิงหาคม 2566 หลายคนสงสัยว่าจะเป็นวันที่อากาศร้อนจัดหรือไม่? ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าอุณหภูมิจะสูงที่สุด อากาศร้อนจัดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ ที่อาจส่งผลต่ออุณหภูมิ 

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ พร้อมกันกับจังหวัดอื่นหรือไม่?

ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกรุงเทพฯ จะเกิดพร้อมจังหวัดอื่นหรือเปล่านั้น มีคำอธิบายดังนี้เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ใน 1 ปี ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะหรือดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่ถึง 2 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และกรกฎาคมถึงกันยายน โดยจะมีการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นแต่ละจังหวัดจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน

 

ที่มา  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)