svasdssvasds

เฉลยความลับ! ทำไม "ฉลามกรีนแลนด์" อายุยืนที่สุดในโลก ก็แค่ขยับให้น้อย

เฉลยความลับ! ทำไม "ฉลามกรีนแลนด์" อายุยืนที่สุดในโลก ก็แค่ขยับให้น้อย

"ฉลามกรีนแลนด์" ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนที่สุดในโลก โดยพวกมันจะมีอายุขัยอยู่ที่ระหว่าง 270-500 ปี และก่อนหน้านี้มีการค้นคว้าว่า ปัจจัยที่ทำให้พวกมันมีอายุยืนเกิดจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในที่ที่มีอากาศเย็น และการเคลื่อนไหวน้อยๆ

SHORT CUT

  • ปัจจัยเดิม ที่ทำให้ฉลามกรีนแลนด์มีอายุยืน คือสภาพแวดล้อมเย็นและการเคลื่อนไหวน้อย
  • แต่มีการค้นพบปัจจัยใหม่เพิ่มเติมพบว่า ระบบเผาผลาญของกล้ามเนื้อฉลามกรีนแลนด์ไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีอายุยืน
  • งานวิจัยนี้ยังไม่สมบูรณ์ ทีมวิจัยต้องการศึกษาต่อเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึงระบบหัวใจฉลามเพิ่มเติม

"ฉลามกรีนแลนด์" ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนที่สุดในโลก โดยพวกมันจะมีอายุขัยอยู่ที่ระหว่าง 270-500 ปี และก่อนหน้านี้มีการค้นคว้าว่า ปัจจัยที่ทำให้พวกมันมีอายุยืนเกิดจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในที่ที่มีอากาศเย็น และการเคลื่อนไหวน้อยๆ

แต่ตอนนี้ ยังมีการค้นพบปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับการอนุรักษ์ "ฉลามกรีนแลนด์" และถ้าหากมีการไขความลับได้เพิ่มขึ้น ก็อาจจะนำมาปรับใช้เป็นศาสตร์การชะลอวัยในมนุษย์ได้ด้วย

ผลการศึกษาของศูนย์ Society for Experimental Biology ในประเทศกรีซพบว่า ระบบเผาผลาญของกล้ามเนื้อหรือ muscle metabolic อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฉลาดกรีนแลนด์ เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก โดยนักวิจัยเชื่อว่า ผลลัพธ์จากการค้นคว้าจะเป็นข่าวดีสำหรับการอนุรักษ์ฉลามสายพันธุ์ดังกล่าว และเป็นผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์

ฉลามกรีนแลนด์ (Greenland shark) Photo : Reuters

โดยส่วนใหญ่แล้ว สัตว์เกือบทุกสายพันธุ์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ระบบเผาผลาญเมื่อมีอายุมากขึ้น และทางทีมวิจัยต้องการค้นคว้าว่า ฉลามกรีนแลนด์เองก็มีการส่งสัญญาณที่แสดงออกถึงการมีอายุมากขึ้น หรือระบบเผาผลาญของพวกมันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อแก่ขึ้น

ทีมศึกษาใช้วิธีวัดระบบเผาผลาญของฉลามกรีนแลนด์ ด้วยการวิเคราะห์เอนไซม์ตัวอย่างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของพวกมัน และใช้อุปกรณ์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์เข้ามาช่วย ศึกษาฉลามที่มีอายุต่างกันและอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่างกัน

ผลการศึกษาพบว่า ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระบบเผาผลาญของกล้ามเนื้อสำหรับฉลามที่มีอายุต่างกัน

หมายความว่า ระบบเผาผลาญของพวกมันไม่ได้มีความสามารถลดลงเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้น ซึ่งนี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญของการมีอายุยืน

ฉลามกรีนแลนด์ (Greenland shark) Photo : Reuters

หัวหน้าทีมวิจัยเผยว่า สิ่งนี้จะแตกต่างจากสัตว์ส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเผาผลาญเมื่อมีอายุมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยทีมงานตั้งใจจะศึกษาต่อเพื่อทำความเข้าใจเรื่องระบบเผาผลาญของฉลามกรีนแลนด์ และศึกษาว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลอย่างไรก็ต่อพวกมันบ้าง นอกจากนี้ ยังต้องการศึกษาในประเด็นที่สามารถนำมาปรับใช้กับมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการศึกษาระบบหัวใจของพวกมัน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเรื่องสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา

related