svasdssvasds

ลุยส่งเสริม Net Zero Tourism สู่ท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ลุยส่งเสริม Net Zero Tourism สู่ท่องเที่ยวยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ท่องเที่ยวรักษ์โลกมาแรง ! องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จับมือพันธมิตรเดินหน้าส่งเสริม Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกอย่างคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายกรีนจากทั่วโลก และแนวโน้มมีสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับพันธมิตรจากหลายที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ NET ZERO TOURISM สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ Sustainable Tourism Goals (STGs) พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้รองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาศักยภาพเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จากกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ท่องเที่ยวรักษ์โลกแรงไม่หยุด

อย่างไรก็ตามภายใต้ความร่วมมือนี้ TGO จะส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนำเครื่องมือการคำนวณ Carbon Footprint ไปใช้ในการคำนวณและชดเชยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Carbon Neutral Tourism /Net Zero Tourism และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคท่องเที่ยวไทยในระดับสากล

ทั้งยังสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวให้ดำเนินกิจกรรมชดเชยก๊าซเรือนกระจกด้วยคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ทั้งนี้จะเดินหน้าจัดกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แนวคิดการท่องเที่ยว Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระตุ้นการรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาต่อยอดกิจกรรม Net Zero Tourism สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด