svasdssvasds

ก้าวสู่ท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดจำนวนขยะ

ก้าวสู่ท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดจำนวนขยะ

การลดคาร์บอนเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่หลายอุตสาหกรรมมุ่งไปเพื่อลดโลกร้อน ซึ่งท่าจอดเเรือชั้นนำ อย่าง รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ทำให้ท่าจอดเรือแห่งนี้ก้าวไปสู่อีกขั้นของการเป็นท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก

รอยัล ภูเก็ต มารีน่า เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมท่าจอดเรือ โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร CFO ประจำปี 2566 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO)

ก้าวสู่ท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดจำนวนขยะ

ท่าจอดเรือแห่งนี้กำลังพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่การเป็นท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ตั้งเป้าเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการใช้ชีวิต การทำงาน การพักผ่อนหรือแม้แต่การเฉลิมฉลอง ตามแบบวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวทางทะเล

การจะได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์นี้ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับรองขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบ ในนาม International Accreditation Forum และ คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ หรือ National Standardization Council of Thailand ด้วย

ก้าวสู่ท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดจำนวนขยะ

ท่าจอดเรือแห่งนี้ได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรับใบประกาศจาก Letter of Recognition หรือ LOR ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือเรียกโดยย่อว่าโครงการ LESS ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย หรือ อบก. 

ท่าจอดเรือของ RPM สามารถตอบสนองต่อความต้องการพลังงานได้มากถึง 40% ต่อวัน ผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สะอาดและยั่งยืน และยังมีแผนพัฒนาเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนของโลก

ท่าจอดเรือ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า ยังร่วมมือกับทางเรือต่าง ๆ ในการลดการใช้ขวดพลาสติกในกิจกรรมการเดินเรือทุกประเภท ตั้งเป้าหากสำเร็จจะสามารถช่วยลดขวดพลาสติกไปได้ราว ๆ กว่า 4 ล้านขวดต่อปี ความร่วมมือเหล่านี้ยังครอบคลุมไปถึงพันธมิตรอื่น ๆ มากมาย เช่น องค์กร Seakeepers, มูลนิธิ Oceans For All, License To Clean, บริษัท Wawa Creations และสมาคมกีฬาเรือใบสำหรับคนพิการ 

ก้าวสู่ท่าจอดเรือปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลก ใช้พลังงานหมุนเวียน ลดจำนวนขยะ

ท่าจอดเรือ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า เป็นท่าจอดเรือแห่งเดียวของประเทศไทยผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก CFO ซึ่งมีเป้าหมายคือการรักษามาตรฐานการเป็นท่าจอดเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเอเชีย นอกจากท่าจอดเรือแล้วที่นี่ยังมีที่พักอาศัย ศูนย์กลางร้านค้า ซึ่งใช้หลักความยั่งยืนจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้านองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยหอการค้า เนเธอร์แลนด์-ไทย NTCC ที่ตอบโจทย์ต่อความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG)

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :