svasdssvasds

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกแห่งแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับแบรนด์ดังและองค์กรระดับโลก ผนึกกำลังเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ร่วมกัน เป็นการดำเนินธุรกิจตาม Global Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ประกาศเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2573 พร้อมติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป บนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซ 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เดินหน้าตอกย้ำผู้นำการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืน พร้อมผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการเชื่อมธุรกิจไปสู่ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม นำร่องเร่งเครื่องการดำเนินธุรกิจด้วยพลังงานสะอาด การบริหารจัดการขยะแบบ 360 องศา และร่วมพัฒนาย่านปทุมวันสู่ต้นแบบนิเวศอัจฉริยะ เพื่อจุดหมายปลายทางระดับโลกเดินหน้าสู่ Net Positive Impact ตั้งเป้าศูนย์การค้าแรกในไทยที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในปี 2030 

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ใช้แนวคิดและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับจากแบรนด์ชั้นนำของโลกมาอย่างยาวนาน  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สยามพิวรรธน์จึงใช้ธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสและพัฒนาศักยภาพของคน ส่งเสริมให้ผู้คนที่มีส่วนร่วมกับสยามพิวรรธน์ได้เติบโตและประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กับเรา  คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ พื้นที่ที่ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  การนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

มุ่งใช้พลังงานสะอาดและการจัดบริหารจัดการขยะสู่เป้าหมาย Net Zero

สยามพิวรรธน์เริ่มต้นจากการอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงาน และการใช้ระบบ AI ในการควบคุมการทำงานของระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร เป็นต้น ตลอดจนขยายผลไปสู่การใช้พลังงานสะอาด โดยการนำนวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้งที่ไอคอนสยาม สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อ/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 550 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ต่อปี

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

และผสานความร่วมมือกลุ่มบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาและติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) บนพื้นที่สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ กว่า 20,000 ตารางเมตร ให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่าปีละ 4,800,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กรในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้กับโลกของเราโดยร่วมมือกับพันธมิตรติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้า

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

ขณะนี้สยามพิวรรธน์กำลังศึกษาร่วมกับองค์กรชั้นนำทางด้านพลังงานสะอาดของไทยอีกหลายแห่ง อาทิ บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท  บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเพื่อให้ทุกศูนย์การค้าภายในกลุ่มสยามพิวรรธน์ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการผลิตที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในพื้นที่ศูนย์การค้าต่างๆ โดยมีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน 30% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ที่สยามพิวรรธน์บริหารจัดการเอง ภายในปี 2569 และ 100% ภายในปี 2573

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาขยะต่างๆ ในประเทศอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านโครงการ "Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste" ส่งเสริมให้คนไทยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วส่งต่อเข้ากระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือนำมาเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิล (Upcycle) เพื่อเพิ่มมูลค่า 

สยามพิวรรธน์ เดินหน้าสู่ศูนย์การค้าแรกในไทย ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

เปิดยุทธศาสตร์การพัฒนาย่านปทุมวันต้นแบบอัจฉริยะ

สยามพิวรรธน์นำร่องยกระดับย่านปทุมวันสู่แนวคิดการสร้างสรรค์เมืองให้เป็นย่านต้นแบบนิเวศอัจฉริยะ โดยสยามพิวรรธน์ได้ร่วมมือกับ รศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC-CEUS) ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดในการขับเคลื่อนย่านปทุมวันสู่ย่านต้นแบบนิเวศอัจฉริยะไว้ว่า

“ปทุมวันเป็นศูนย์กลาง Shopping Destination สำหรับชาวไทย ชาวต่างประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย โดยมี ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ทั้งแนวดิ่งและแนวราบหลากหลายให้เลือกเดินตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน และพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา สำนักงาน อาคารมิกซ์ยูส และอื่นๆ อีกมากมาย การที่สยามพิวรรธน์เป็นหัวหอกในการนำร่องยกระดับย่านปทุมวันสู่ย่านต้นแบบอัจฉริยะภายใต้แนวคิด SMART ECO-DISTRICT จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรักษาบทบาทการเป็นผู้นำย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”