svasdssvasds

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่กำลังได้รับการแก้ไข การอัพไซเคิลเป็นอีกวิธีในการบริหารจัดการขยะ โดยมีการนำพลาสติกใช้แล้วมาทำเป็นเครื่องเล่นสัตว์เลี้ยง ช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุมฝังกลบกว่า 1,478 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,523 กิโลกรัม

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก อยู่ในพื้นที่โซนสัตว์เลี้ยง (Pet Zone) บริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งมีการเปลี่ยนขยะพลาสติกเทิร์นกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง 

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

ที่นี่มีการบริหารจัดการขยะคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยมีการเปลี่ยนถังขยะเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการคัดแยกขยะให้กับผู้มาใช้บริการในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และมีการนำขยะพลาสติกมาอัพไซเคิลเป็นเครื่องเล่นและอุปกรณ์อัพไซเคิลสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นการสร้างประโยชน์จากพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการนำไปรีไซเคิลอีกด้วย  

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติกที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเทิร์นกลับมาสร้างประโยชน์ และช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุมฝังกลบกว่า 1,478 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,523 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 169 ต้น

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

สวนรถไฟกลายเป็น Circular Park ที่มีการเปลี่ยนถังขยะเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด้านการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับประชาชน รวมถึงได้บูรณาการความเชี่ยวชาญของ GC นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาผลิตอุปกรณ์และเครื่องเล่นอัพไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้ว ประกอบด้วย เครื่องเล่นสนามแบบวิ่งข้าม เครื่องเล่นสนามแบบรั้วรอดรู เครื่องเล่นสนามแบบอุโมงค์ลอด ม้านั่ง อิฐบล๊อกปูพื้นทางเดินรูปเท้าสุนัข และอิฐบล๊อกรูปแบบ

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ลดก๊าซเรือนกระจก 1,523 กก.

เครื่องเล่นสัตว์เลี้ยงอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก ประเภทพลาสติกยืด และถุงบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายชั้น (Multi-layer) ซึ่งยากต่อการนำไปรีไซเคิลช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วไปสู่หลุมฝังกลบกว่า 1,478 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,523 กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2e) หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 169 ต้น  โดยพลาสติกใช้แล้วที่ได้มาจาก GC YOUเทิร์น หรือแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร นับเป็นการส่งต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Closed loop อย่างเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :