svasdssvasds

'วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ทำจากขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

'วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ทำจากขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้

เป็นที่รู้กันดีว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัสดุก่อสร้างเป็นอีกสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ แถมขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ต้องทำลายด้วยการฝังกลบ จึงมีการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยการนำขยะที่รีไซเคิลไม่ได้มาใช้

'วัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' ที่ทำมาจาก Non Waste Recycle หรือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เป็นนวัตกรรมของ Néolithe สตาร์ทอัพรุ่นใหม่จากฝรั่งเศส ที่ได้พัฒนากระบวนการอัพไซเคิลของเสียที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยใช้กระบวนการแบบฟอสซิล ซึ่งนำขยะรีไซเคิลไม่ได้มาแปรเปลี่ยนให้มีลักษณะคล้ายก้อนกรวด เพื่อนำไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ถือเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแทนการฝังกลบ

เทรนด์ใหม่ของการสร้างบ้านจากวัสดุก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครดิต : pexels

บริษัท Néolithe เจ้าของวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนขยะรีไซเคิลไม่ได้ให้กลายเป็นหิน แนวคิดมาจากซากฟอสซิลไดโนเสาร์ ซึ่งได้สร้าง "fossiliser" โรงงานขนาดเล็กที่เปลี่ยนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้กลายเป็นมวลแร่หรือหิน โดยไม่ต้องใช้ความร้อน หินเหล่านี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตสมรรถนะสูง โดยเฉพาะในบล็อกคอนกรีตและชั้นย่อยของถนน

เปลี่ยนขยะรีไซเคิลไม่ได้ให้กลายเป็นเศษหิน นำมาทำเป็นอิฐบล็อก เครดิต : pexels

Néolithe ก่อตั้งในปี 2019 และเจ้าหน้าที่ 60 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ช่างเทคนิค และนักเคมีที่ทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางอุตสาหกรรม ปัจจุบันเครื่องผลิตฟอสซิลจากขยะที่ไม่สามารถรีไซเติลได้ สามารถจัดการขยะได้ 20 ตันต่อวัน

กระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างจากขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ ของ Néolithe เกิดจากความต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ต้องหลีกเลี่ยงการฝังกลบและการเผาทำลายซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูง การผลิตวัสดุก่อสร้างจากขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ 1 ตัน สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 120 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับการฝังกลบ และกักเก็บได้อีก 320 กิโลกรัม ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้มีคาร์บอนเป็นลบ 

 

ที่มา : Lombardodier

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :