svasdssvasds

นักวิทย์ออสเตรเลียใช้ขยะสิ่งทอจากชุมชน แปรเป็นเม็ดสีรีไซเคิล ลดการฝังกลบ

นักวิทย์ออสเตรเลียใช้ขยะสิ่งทอจากชุมชน แปรเป็นเม็ดสีรีไซเคิล ลดการฝังกลบ

ในแต่ละปีออสเตรเลียมีขยะสิ่งทอถูกทิ้งและถูกกำจัดด้วยการนำไปฝังกลบอย่างมากมาย และเพื่อเป็นการลดการฝังกลบขยะแฟชั่น มหาวิทยาลัย Deakin ได้คิดค้นการรีไซเคิลขยะสิ่งทอแปรเปลี่ยนเป็นเม็ดสีรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อไป

ขยะจากแฟชั่นในออสเตรเลียเป็นปัญหาที่กำลังเพิ่มมากขึ้น และมักจะจบด้วยการกำจัดโดยการฝังกลบซึ่งสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีขยะสิ่งทอประมาณ 800,000 ตันถูกนำไปฝังกลบ สถาบัน Deakin's Institute for Frontier Materials ได้คิดค้นการนำขยะสิ่งทอกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำขยะจากแฟชั่นเข้าสู่กระบวนการสกัดเม็ดสีสามารถนำกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอได้อีกครั้ง ถือเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถนำเสื้อผ้าและสิ่งทออื่นๆ ที่ถูกทิ้งแล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ในเศรษฐกิจหมุนเวียน

นักวิทย์ออสเตรเลียใช้ขยะสิ่งทอจากชุมชน แปรเป็นเม็ดสีรีไซเคิล ลดการฝังกลบ

รองศาสตราจารย์ Rajkhawa หัวหน้านักวิจัยมหาวิทยาลัย Deakin เผยว่าอนุภาคที่ผลิตจากขยะสิ่งทอแยกตามสีสามารถนำไปใช้ในการใช้งานได้หลายประเภท ซึ่งขยะสิ่งทอถูกเปลี่ยนเส้นทางจากการฝังกลบและบดเป็นผงเพื่อผลิตงานศิลปะ และยังมีการออกแบบผ้าพิมพ์ลายสกรีนโดยใช้เม็ดสีรีไซเคิล รวมถึงการทดสอบเสื้อยืดใหม่ที่ผลิตร่วมกับแบรนด์โต้คลื่น Rip Curl

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองวิธีการต่างๆ เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการรีไซเคิลขยะสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นของออสเตรเลีย ซึ่งเม็ดสีรีไซเคิลที่ได้มาจากขยะสิ่งทอที่พันธมิตรในอุตสาหกรรม Textile Recyclers Australia รับเสื้อผ้าและสิ่งทอที่ไม่ต้องการจากครัวเรือน ผู้ค้าปลีก และอุตสาหกรรม ทีมวิจัยของ Deakin จะบดวัสดุเพื่อผลิตเป็นผงละเอียด โดยผงเม็ดสีรีไซเคิลมีสีหลักคือสีดำและสีเหลืองสด เพื่อมอบให้กับศิลปินที่เข้าร่วมในการผสมและใช้ตามที่พวกเขาต้องการ

นักวิทย์ออสเตรเลียใช้ขยะสิ่งทอจากชุมชน แปรเป็นเม็ดสีรีไซเคิล ลดการฝังกลบ

Emma Prime ผู้จัดการฝ่ายวิจัยเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย Deakin กล่าวว่า "สิ่งที่เราค้นพบคือเราสามารถนำสิ่งทอเหลือใช้มาบดเป็นอนุภาคเล็กๆ ได้ ซึ่งจากนั้นเราสามารถใช้เป็นเม็ดสีในการย้อมสิ่งทอใหม่ได้" 

นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องจักรโรงสีที่มีอยู่จากอุตสาหกรรมการเกษตรและเหมืองแร่เพื่อบดผ้าให้มีลักษณะเป็นปุยจากนั้นวัสดุนั้นจะถูกส่งไปยังเครื่องอื่นเพื่อบดให้เป็นของเหลวโดยใช้น้ำ ของเหลวนั้นสามารถนำไปทำให้แห้งเป็นเม็ดสี ดินเหนียว หรือผง เพื่อส่งให้ศิลปินทดลองนำไปสร้างสรรค์ผลงงานแฟชั่นต่อไป

ดร. รัสเซลล์ เคนเนดี้ ภัณฑารักษ์ร่วมของ Perpetual Pigments กล่าวว่าคณะกรรมการเปิดโอกาสให้ทดสอบความสามารถของเม็ดสีรีไซเคิล โดยศิลปินขอให้บันทึกประสบการณ์ของตนเองและให้ข้อเสนอแนะในการทดสอบ “เราหวังว่านี่จะเป็นก้าวแรกในการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ทำให้สิ่งทอเหลือทิ้งสามารถมีชีวิตที่สองที่สวยงามได้”

 

ที่มา : ABC.net / Deakin University

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :