svasdssvasds

เจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

เจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

พาเจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย! เอกชนเดินหน้าสานต่อความเท่าเทียมทางเพศจากพัทยาสู่สากล ตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

SHORT CUT

  • ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเปิดกว้างมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆหันมาเจาะตลาด LGBTQ+
  • สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก เปิดเผยข้อมูลกลุ่ม LGBTQ+ ที่ชื่นชอบการเดินทางมีสัดส่วนมากกว่า 10%
  • พามาเจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

พาเจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย! เอกชนเดินหน้าสานต่อความเท่าเทียมทางเพศจากพัทยาสู่สากล ตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเปิดกว้างมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆหันมาเจาะตลาด LGBTQ+ ที่มีจำนวนมาก และค่อนข้างมีศักยภาพในการจับจ่าย วันนี้ #สปริงนิวส์ จะพามาเจาะอินไซด์ “ตลาด LGBTQ+” ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

โดยข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council – WTTC) เปิดเผยข้อมูลกลุ่ม LGBTQ+ ที่ชื่นชอบการเดินทางมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและคิดเป็น 16% ของค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งหมด หรือมากกว่า 195 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าการใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBTQ+ จะสูงถึง 568.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ  19.70 ล้านล้านบาท ภายในปี 2573

นางสาวมรกต กุลดิลก นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า เมืองพัทยาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และเดินทางท่องเที่ยวบ่อยซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหารในเมืองพัทยาให้เติบโตขึ้นได้ และด้วยเสน่ห์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ หากมีความพึงพอใจในการให้บริการก็จะกลับมาใช้บริการซ้ำ

เจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

ดังนั้นการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมจะเป็นการสร้างความประทับใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาใช้บริการมากขึ้น สำหรับการสื่อสารด้านการตลาดเมืองพัทยามีการทำงานร่วมกับสมาคม องค์กรต่างๆ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะการแสดงความเป็นมิตร และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมถึงทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองพัทยาให้ความสำคัญและจะช่วยสร้างความมั่นใจรวมถึงการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้

จากการสำรวจ ยังพบอีกว่า LGBTQ+ เป็นกลุ่มที่กำลังซื้อสูง ชื่นชอบพักโรงแรมหรูระดับ 7,000 -8,000 บาทต่อวัน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ พร้อมจ่ายเนื่องจากมีรายได้สูง ไม่ภาระ หารายได้เก่ง มีเงินเก็บออมจำนวนมาก ที่สำคัญชื่นชอบแบรนด์ที่รักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงแรม ห้องพัก ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ

เจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

“กลุ่มนี้ให้ความสำคัญโรงแรม ห้องพักรักษ์โลกมากขึ้น ชอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกลุ่มยุโรป และอเมริกา นักท่องเที่ยวมีการสำรวจว่ามีโรงแรมไหน ปล่อยน้ำเสียลงทะเล หรือไม่ โรงแรมไหนไม่รักสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลาสติกในห้องหรือไม่ นักท่องเที่ยวจะมีสอบถามเข้ามาบ้าง เช่นการซักผ้าก็จะลดการซักผ้า ไม่จำเป็นก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หากโรงแรมไหนทำได้ก็จะเลือกเข้าพัก”

อย่างไรก็ตามโรงแรมต่างๆ ได้มีการปรับตัวเองให้เป็นมิตรกับสิ่ง ด้วยการบริหารจัดการขยะได้ดีขึ้น การนำขยะมาเป็นปุ๋ย การรีไซเคิล จัดการขยะที่ถูกต้อง ลดขยะพลาสติก ลดปริมาณการซักผ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันโรงแรมมีการตื่นตัวมากขึ้น ผลักดันโรงแรมสู่กรีนโฮเทล

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า LGBTQ+ มีความสำคัญกับภาคธุรกิจ จึงทำให้มีการรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียม อย่างล่าสุด เคทีซีเปิดเวทีเสวนาสานต่อความเท่าเทียมทางเพศจากพัทยาสู่สากล ตอกย้ำองค์กรแห่งความเท่าเทียม ระดมความเห็นจาก หอการค้า สมาคมโรงแรมไทย และผู้ประกอบการภาคเอกชน ผลักดันพื้นที่พัทยาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางเพศ ตั้งเป้าให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพร้อมวางกลยุทธ์สร้างความเท่าเทียมในสังคมเทียบเท่าเวทีโลก

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า เคทีซีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉพาะการให้โอกาสและความเท่าเทียมในสังคม รวมทั้งความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กรอย่างเท่าเทียม

ขณะเดียวกันเคทีซีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกที่ต้องมาพร้อมความเท่าเทียมซึ่งพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ถือเป็นหนึ่งจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเป็นจังหวัดที่เคทีซีมีฐานสมาชิกและยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่จังหวัดชลบุรีสุงสุด ได้แก่ หมวดน้ำมัน หมวดร้านอาหาร และหมวดท่องเที่ยว

นอกจากเคทีซียังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมการตลาดร่วมกับพันธมิตร (Partnership Marketing) ที่ตอบโจทย์สมาชิกทุกกลุ่ม โดยช่วงเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมทางเพศ (Pride Month) เคทีซีได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศมอบสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 40% และแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% ให้กับสมาชิกครอบคลุม 8 หมวดไลฟ์สไตล์ ได้แก่ ร้านอาหาร ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง แฟชั่น สุขภาพและความงาม หนังสือ กีฬา และสัตว์เลี้ยง ตลอดเดือนมิถุนายน 2567 นี้

เจาะอินไซต์ “ตลาด LGBTQ+” กำลังซื้อสูง ชื่นชอบโรงแรมรักษ์โลก พร้อมจ่าย!

related