เปิดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 76 จังหวัด 126แห่ง ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องนำน้ำมาจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย 5 สาย และแม่น้ำของไทยอีก 5 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำราชบุรี แม่น้ำเพชรบุรี และแหล่งน้ำพิเศษ 4 แหล่ง ใน จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา และอีก 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน จ.ชลบุรี และ เเหล่งน้ำต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก 107 แห่ง และแหล่งน้ำจากในกรุงเทพฯ 1 แห่ง โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะมีขึ้นพร้อมกันทุกแห่งในวันที่ 6 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเสกน้ำที่วัดในแต่ละพื้นที่ ในวันที่ 9 เมษายน จากนั้นจะนำน้ำทั้งหมดจากทุกแห่งไปเข้าสู่พิธีอภิเษก เพื่อเสกน้ำรวมกัน ในวันที่ 18 เมษายน ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะอัญเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน

1. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 แหล่งน้ำ มีจำนวน 60 จังหวัด 60 แหล่งน้ำ

1 กระบี่ วังเทวดา (อ.เมืองฯ)
2 กาญจนบุรี แม่น้ำสามประสบ (อ.สังขละบุรี)
3 กาฬสินธุ์ กุดน้ำกิน (อ.เมืองฯ)
4 กำแพงเพชร บ่อสามแสน (อ.เมืองฯ)
5 ขอนแก่น บ่อน้ำศักดิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย (อ.น้ำพอง)
6 ฉะเชิงเทรา ปากน้ำโจ้โล้ หรือคลองท่าลาด (อ.บางคล้า)
7 ชลบุรี สระเจ้าคุณเฒ่า วัดเขาบางทราย (อ.เมืองฯ)
8 ชัยนาท แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร (อ.เมืองฯ)
9 ชุมพร บ่อน้ำทิพย์ถ้าเขาพลู หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเขาพลู (อ.ปะทิว)
10 เชียงราย บ่อน้ำทิพย์ (อ.แม่สาย)

11 ตรัง แม่น้ำตรัง บริเวณหน้าท่าน้ำ วัดประสิทธิชัย (อ.เมืองฯ)
12 ตราด น้ำตกธารมะยม (อ.เกาะช้าง)
13 ตาก อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล (อ.สามเงา)
14 นครปฐม สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว (อ.เมืองฯ)
15 นครพนม สระน้ำมุรธาภิเษก หรือบ่อน้ำพระอินทร์ (อ.ธาตุพนม)
16 นครราชสีมา ต้นน้ำลำตะคอง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (อ.ปากช่อง)
17 นครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด (อ.เมืองฯ)
18 นนทบุรี กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร (อ.เมืองฯ)
19 น่าน บ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาล (อ.เมืองฯ)
20 บุรีรัมย์ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดกลาง (อ.เมืองฯ)

21 ปทุมธานี แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดศาลเจ้า (อ.เมืองฯ)
22 ประจวบคีรีขันธ์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำทิพย์ (อ.บางสะพาน)
23 พระนครศรีอยุธยา น้ำภายในพระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม (อ.พระนครศรีอยุธยา)
24 พังงา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุด (อ.เมืองฯ)
25 พิจิตร แม่น้ำน่าน บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวง (อ.เมืองฯ)
26 พิษณุโลก สระสองห้อง (อ.เมืองฯ)
27 เพชรบุรี ท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ (อ.บ้านลาด)
28 ภูเก็ต บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (อ.เมืองฯ)                                                                                                                                                                                                                                            29 มหาสารคาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือหนองดูน (อ.นาดูน)
30 มุกดาหาร น้ำตกศักดิ์สิทธิ์ (อ.คำชะอี)

31 แม่ฮ่องสอน ถ้ำปลา (อ.เมืองฯ)
32 ยโสธร ท่าคำทอง (อ.เมืองฯ)
33 ยะลา สระแก้ว สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ (อ.เมืองฯ)
34 ร้อยเอ็ด สระชัยมงคล (อ.เมืองฯ)
35 ระนอง บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน (อ.เมืองฯ)
36 ระยอง วังสามพญา (อ.บ้านค่าย)
37 ราชบุรี สระโกสินารายณ์ (อ.บ้านโป่ง)
38 ลพบุรี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (อ.เมืองฯ)
39 ลำปาง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี (อ.เกาะคา)
40 ลำพูน ดอยขะม้อ บ่อน้ำทิพย์ (อ.เมืองฯ)

41 เลย น้ำจากถ้ำเพียงดิน (อ.เมืองฯ)
42 ศรีสะเกษ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อย (อ.อุทุมพรพิสัย)
43 สกลนคร บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ภูน้ำลอด (อ.เมืองฯ)
44 สงขลา บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อ (อ.กระแสสินธุ์)
45 สตูล บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย (อ.ควนกาหลง)
46 สมุทรปราการ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าองค์พระสมุทรเจดีย์ (อ.พระสมุทรเจดีย์)
47 สมุทรสงคราม แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คลองดาวดึงส์ (อ.อัมพวา)
48 สมุทรสาคร แหล่งน้ำคลองดำเนินสะดวก (อ.บ้านแพ้ว)
49 สระแก้ว สระแก้ว – สระขวัญ (อ.เมืองฯ)
50 สระบุรี แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบ (อ.เสาไห้)

51 สิงห์บุรี สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น (อ.ค่ายบางระจัน)
52 สุราษฎร์ธานี แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (อ.ไชยา)
53 สุรินทร์ สระโบราณ (อ.เมืองฯ)
54 หนองคาย สระมุจลินท์ หรือสระพญานาค (อ.เมืองฯ)
55 หนองบัวลำภู บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดศรีคูณเมือง (อ.เมืองฯ)
56 อ่างทอง แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร (อ.ไชโย)
57 อำนาจเจริญ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน หรืออ่างเก็บน้ำห้วยปลาแดก (อ.เมืองฯ)
58 อุดรธานี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ คำชะโนด (อ.บ้านดุง)
59 อุตรดิตถ์ บ่อน้ำทิพย์ (อ.ลับแล)
60 อุบลราชธานี บ่อน้ำโจ้ก (อ.วารินชำราบ)

2. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 แหล่งน้ำ มีจำนวน 7 จังหวัด 14 แหล่งน้ำ

1 ชัยภูมิ 1. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ (อ.เมืองฯ)
2. บ่อน้ำชีผุด แม่น้ำชี (อ.หนองบัวแดง)
2 นราธิวาส 1. น้ำแบ่ง (อ.สุไหงปาดี)
2. น้ำตกสิรินธร (อ.แว้ง)
3 บึงกาฬ 1. พื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง (อ.บึงโขงหลง)
2. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระ (อ.เซกา)
4 ปราจีนบุรี 1. บ่อน้ำหน้าโบราณสถานรอยพระพุทธบาทคู่ (อ.ศรีมโหสถ)
2. โบราณสถานสระแก้ว (อ.ศรีมโหสถ)
5 พะเยา 1. ขุนน้ำแม่ปืม (อ.แม่ใจ)
2. น้ำตกคะ หรือน้ำคะ (อ.ปง)
6 เพชรบูรณ์ 1. สระแก้ว (อ.ศรีเทพ)
2. สระขวัญ (อ.ศรีเทพ)
7 อุทัยธานี 1. แม่น้ำสะแกกรัง (อ.เมืองฯ)
2. สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (อ.เมืองฯ)

3. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แหล่งน้ำ มีจำนวน 5 จังหวัด 15 แหล่งน้ำ

1 จันทบุรี 1. สระแก้ว (อ.ท่าใหม่)
2. ธารนารายณ์ (อ.เมืองฯ)
3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ (อ.เมืองฯ)
2 เชียงใหม่ 1. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม (อ.เมืองฯ)
2. อ่างกาหลวง (อ.จอมทอง)
4. ขุนน้ำแม่ปิง (อ.เชียงดาว)
3 นครนายก 1. เขื่อนขุนด่านปราการชล (อ.เมืองฯ)
2. บ่อน้ำทิพย์เมืองโบราณดงละคร (อ.เมืองฯ)
3. บึงพระอาจารย์ (อ.เมืองฯ)
4 พัทลุง 1. สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดดอนศาลา (ควนขนุน)
2. ถ้ำน้ำบนหุบเขาชัยบุรี (อ.เมืองฯ)
3. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระบรมธาตุเขียนบางแก้ว (อ.เขาชัยสน)
5 สุโขทัย 1. บ่อแก้ว (อ.ศรีสัชนาลัย)
2. บ่อทอง (อ.ศรีสัชนาลัย)
3. ตระพังทอง (อ.เมืองฯ)

4. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 แหล่งน้ำ มีจำนวน 3 จังหวัด 12 แหล่งน้ำ

1 ปัตตานี 1. น้ำสระวังพรายบัว (อ.หนองจิก)
2. บ่อทอง หรือบ่อช่างขุด (อ.หนองจิก)
3 บ่อไชย (อ.หนองจิก)
4. น้ำบ่อฤษี (อ.หนองจิก)
2 สุพรรณบุรี 1. สระแก้ว (อ.เมืองฯ)
2. สระคา (อ.เมืองฯ)
3. สระยมนา (อ.เมืองฯ)
4. สระเกษ (อ.เมืองฯ)
3 แพร่ 1. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลำน้ำแม่คำมี (อ.เมืองฯ)
2. บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม (อ.เมืองฯ)
3. บ่อน้ำพระฤาษี (อ.วังชิ้น)
4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพระหลวง (อ.สูงเม่น)

5. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่งน้ำ มีจำนวน 1 จังหวัด

นครศรีธรรมราช

1. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดหน้าพระลาน (อ.เมืองฯ)
2. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาเมือง (อ.เมืองฯ)
3 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาไชย (อ.เมืองฯ)
4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดประตูขาว (อ.เมืองฯ)
5. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัย (อ.เมืองฯ)
6. แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราช (อ.ลานสกา)