ถุงพลาสติกจากมันสำปะหลัง กินได้ ละลายในน้ำได้

19 ต.ค. 2562 เวลา 1:30 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ได้เห็นข่าวสัตว์ในท้องทะเลตายเพราะกินถุงพลาสติกทีไร พวกเราก็ปวดใจทุกที แต่จะดีแค่ไหน ถ้าเราหาวิธีย่อยสลายพลาสติกได้ดีขึ้น อย่างเช่น ถุงพลาสติกที่ “กินได้” และ “ละลายในน้ำ” โชคดีที่ไอเดียนี้ เกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน เมื่อบริษัท Avani Eco ผู้ผลิตนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกสัญชาติอินโดนีเซีย คิดค้น “ถุงพลาสติกย่อยสลายตามธรรมชาติ” ที่ทำจากมันสำปะหลัง

ไอเดียดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นบนเกาะบาหลี แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของโลก ที่ปัจจุบัน หาดทรายหลายแห่งเต็มไปด้วยขยะพลาสติก โดย Avani Eco มองว่าการปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการบริโภคพลาสติกของคนทั้งโลกเป็นเรื่องที่ใช้เวลานาน จึงจำเป็นต้องคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายทำชาติควบคู่ไปกับการรณรงค์ จึงได้คิดค้นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้รวดเร็ว

ถุงพลาสติกถือว่าเป็นวัสดุทางชีวภาพ 100% เพราะส่วนประกอบมีเพียงแป้งมันสำปะหลัง น้ำมันพืช และออร์แกนิคเรซิ่น จึงสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่า สัตว์ใต้น้ำและนกที่กินถุงนี้เข้าไป จะไม่เป็นอัตราย และเมื่อพลาสติกเหล่านี้ ถูกทิ้งลงไปในแหล่งน้ำ มันจะย่อยสลายเองภายใน 150 วัน โดยมีจุลินทรีย์ใต้น้ำ เร่งกระบวนการย่อยสลายให้เร็วขึ้น

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่พลาสติกชีวภาพอื่น ๆ จะย่อยสลายเมื่อผ่านกระบวนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้น แต่สำหรับถุงพลาสติกของ Avani จะย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ จึงสามารถฝังกลบในพื้นดินได้โดยตรง และถึงแม้ราคาต้นทุนของถุงพลาสติกชีวภาพสูงกว่าถุงพลาสติกทั่วไปเป็นเท่าตัว แต่นักสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและบริษัทเองคิดว่า หากเทียบกับธรรมชาติที่มนุษย์จะรักษาไว้ได้แล้ว มันก็คุ้มค่าจะจ่าย

ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลกเอง ก็พร้อมจะทำธุรกิจแบบไม่ทำลายธรรมชาติ จึงได้ลงทุนกับสินค้าของ Avani Eco ผลักดันโครงการ “I’m not Plastic” (ฉันไม่ใช่พลาสติก) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคพลาสติกที่ทำลายโลกให้น้อยที่สุด