lifestyle

ความเชื่อโบราณ! 5 ก.พ.“วันขอเงินจากพระจันทร์” เรียกโชคลาภ

วันขอเงินพระจันทร์ 2562 ในหนึ่งเดือนจะมีเพียง 1 วันเท่านั้นที่เป็นวันฤกษ์ดี ฤกษ์ฟ้าเปิด รับพลังแห่งดวงจันทร์ เป็นวันมงคลเหมาะในการบูชาพระจันทร์สำหรับขอโชคลาภ ขอเงิน ซึ่งเป็นความเชื่อแต่โบราณที่เรียกกันว่า วันอมาวสี หรือ วันพระจันทร์ดับ หรือ วันขอเงินพระจันทร์ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ จะตรงกันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ) เวลา 4.03 น.

วันขอเงินพระจันทร์ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 ปีจอ) เวลา 23.04 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน) เวลา 15.50 น.

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีกุน) เวลา 05.45 น.

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน) เวลา 17.01 น.

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 (ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน) เวลา 02.16 น.

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน) เวลา 10.11 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน) เวลา 17.37 น.

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน) เวลา 01.26 น.

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน) เวลา 10.38 น.

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปีกุน) เวลา 22.05 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ยี่ ปีกุน) เวลา 12.13 น.

Full Moon

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพิธีกรรม

ในตอนเช้าให้ไปทำบุญตักบาตร รับศีลรับพรที่วัด กราบขอพรจากพ่อแม่ ระหว่างวันอย่ามีปากเสียงกับใคร ทำใจให้สงบ และไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในวันนั้นโดยเด็ดขาด นำเงินมาเก็บไว้กับตัวให้มากที่สุด ใส่กระเป๋าสตางค์วางไว้หน้าพระพุทธรูป หรือในห้องพระที่บ้าน โดยห้ามใช้เงินจำนวนนั้นเด็ดขาด นำพระพุทธรูปประจำบ้านตั้งเป็นประธาน นำดอกไม้หอมๆ และธูปเทียนบูชา ผลไม้ 5-9 อย่าง พร้อมจุดธูป 15 ดอก

วิธีการอธิษฐานขอพร

สามารถขอได้ก่อนและหลังวันอมาวสี 8-12 ชั่วโมง โดยเขียนสิ่งที่ต้องการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ วางไว้บนมือข้างใดข้างหนึ่ง ห้ามให้ใครรู้สิ่งที่ขอ และไม่สามารถทำแทนกันได้ ก่อนสวดบทชุมนุมเทวดา

สัค เค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ”

จากนั้นให้กล่าวคำอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล-เพศ-วันเดือนปีเกิด) ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติ ถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงเทพพระอาทิตย์เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายประทานพรอันประเสริฐให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตราตามที่ปรารถนา จากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขอให้ได้รับความสำเร็จในเรื่องของการงาน ความสำเร็จในเรื่องความรัก ความสำเร็จในเรื่องของชีวิต พร้อมกับนำกระเป๋าสตางค์ที่เตรียมไว้มาอธิษฐานขอพร