svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผย ช่วงสิ้นปีนี้ คนไทยอยากท่องเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด

สวนดุสิตโพล เผย ช่วงสิ้นปีนี้ คนไทยอยากท่องเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง คำตอบท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 ผลปรากฏว่า คนไทยอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด ในช่วงสิ้นปีนี้

หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาลประกาศให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนสามารถเดินทางไปเที่ยวใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทำให้หลายฝ่ายมองว่าการเปิดประเทศและการกระตุ้นเรื่องท่องเที่ยวในช่วงปลายปีน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้บรรยากาศในประเทศกลับมาคึกคัก เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่23-28 ตุลาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล เผย ช่วงสิ้นปีนี้ คนไทยอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มากที่สุด

บทความที่น่าสนใจ

1. หลังจากประกาศยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไร

อันดับ 1 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 79.88%

อันดับ 2 เหมือนเดิม 17.94%

อันดับ 3 แย่ลงกว่าปีที่ผ่านมา 2.18%

2. ในช่วงสิ้นปี-ปีใหม่นี้ ประชาชนคิดว่าจังหวัดใดน่าท่องเที่ยวมากที่สุด

อันดับ 1 เชียงใหม่ 38.85%

อันดับ 2 เชียงราย 19.30%

อันดับ 3 น่าน 15.79%

อันดับ 4 ภูเก็ต 13.28%

อันดับ 5 ประจวบคีรีขันธ์ 12.78%

3. ประชาชนสนใจการท่องเที่ยวแบบใด

อันดับ 1 เน้นการพักผ่อน พักโรงแรมที่สวยงาม สะดวกสบาย 55.62%

อันดับ 2 ไปทะเล ชายหาด 51.41%

อันดับ 3 เที่ยววัด ทำบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 45.43%

4. ปัจจัยใดที่จะทำให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

อันดับ 1 ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุ้มค่า 71.65%

อันดับ 2 ความสะดวกในการเดินทาง 68.50%

อันดับ 3 มีโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น 46.98%

5. หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลควรเร่งดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร

อันดับ 1 กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ 60.16%

อันดับ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง 57.34%

อันดับ 3 เปิดตลาดการท่องเที่ยวใหม่ ๆ มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ 56.29%

6. ประชาชนมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หรือไม่

อันดับ 1 มี 54.01%

อันดับ 2 ยังไม่แน่ใจ 32.49%

อันดับ 3 ไม่มี 13.50%

7. กรณีที่ประชาชนมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบใด ค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท

อันดับ 1 ท่องเที่ยวในประเทศ (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 11,977 บาท) 87.58%

อันดับ 2 ท่องเที่ยวต่างประเทศ (คาดการณ์ใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ยประมาณ 75,900 บาท) 12.42%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

related