Spring News

รพ.วิภาวดี แถลง ยกเลิกจัดซื้อ วัคซีนโควิด Moderna เนื่องจากเกิดความเสี่ยง

06 พ.ค. 2564 เวลา 12:49 น.

โรงพยาบาลวิภาวดี แถลง ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อ วัคซีนโควิด 19 Moderna โดยให้คำตอบไม่ได้ว่า จะได้วัคซีนตอนไหน ชี้ อาจเป็นความเสี่ยงของประชาชน ที่ต้องได้รับวัคซีนโดยไว

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า ท่านผู้แสดงความสนใจในการรับวัคซีนโควิด-19 Moderna กับโรงพยาบาล ระบุ ตามที่โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ให้ความสำคัญกับการนำเข้าวัคซีนทางเลือก โดยหวังให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และท่านได้ให้ความสนใจวัคซีนทางเลือก (Moderna) กับโรงพยาบาลวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ณ สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดี ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกท่านไม่ได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาใด ซึ่งโรงพยาบาลถือว่าอาจเกิดความเสี่ยงแก่ท่าน และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกท่านที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงพยาบาลวิภาวดีจึงพิจารณาตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว

โรงพยาบาลวิภาวดี จึงใคร่ขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและสุจริตใจของโรงพยาบาลที่มีต่อทุกท่าน ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลวิภาวดีได้รับความชัดเจนในการที่จะทำให้ท่านได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามความต้องการต่อไป

รพ.วิภาวดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด