svasdssvasds

วัยรุ่นเกือบครึ่งหันไปใช้ยาเสพติด เพื่อหนีจาก ‘ความทรงจำที่ไม่ดี’

วัยรุ่นเกือบครึ่งหันไปใช้ยาเสพติด  เพื่อหนีจาก ‘ความทรงจำที่ไม่ดี’

ผลสำรวจของ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐ (CDC) เร็วๆ นี้ เผยว่า วัยรุ่นเกือบครึ่งที่ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า พวกเขาหันไปใช้ยาเสพติด เพื่อบรรเทาความเครียด และความวิตกกังวล

“ซาราห์ คอนนอลลี่ (Sarah Connolly)” เจ้าหน้าที่ข่าวกรองโรคระบาดในแผนกป้องกันการใช้ยาเกินขนาดของ CDC และผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ กล่าวว่า ความเศร้าและความสิ้นหวังในชีวิตของวัยรุ่น มีความเชื่อมโยงกับการใช้ยาเสพติดอย่างมีนัยสำคัญ

โดย คอนนอลลี่ ศึกษากับเด็กวัยรุ่นจำนวน 15,963 คน อายุ 13 - 18 ปี ซึ่งเข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่ถามถึงสาเหตุของการใช้ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี 2014 – 2022 โดยวัยรุ่นเหล่านั้นไม่ใช่กลุ่มที่เพิ่งใช้ยาเสพติดเป็นครั้งแรก แต่ทั้งหมดล้วนเคยใช้ยาเสพติดมาก่อน และบางรายก็ได้รับการบำบัดมาบ้างแล้ว

ผลลัพธ์คือ 73% กล่าวว่า พวกเขารู้สึกสงบและผ่อนคลาย นอกจากนี้ มีอีก 40 % ใช้กัญชาเป็นเครื่องช่วยในการนอนหลับ และ 40 % บอกว่าการใช้ยาเสพติด ช่วยให้ลืมความทรงจำที่ไม่ดีได้ ซึ่งเกือบครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเป็นโรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวลมาก่อน หรือกำลังเป็นอยู่

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อมูลจากโรงพยาบาลเด็กซีแอตเทิล (Seattle Children's Hospital) ที่บอกว่า 75 % ของคนหนุ่มสาวที่เสพยานั้น มีปัญหาสุขภาพจิตแทรกซ้อนด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น วัยรุ่นครึ่งหนึ่งยังตอบว่า พวกเขาเสพยาเวลาอยู่คนเดียว ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการใช้ยาเกินขนาดถึงตายได้อย่างมาก "โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแพร่กระจายของยาปลอมที่มีลักษณะคล้ายกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และมีส่วนผสมของยาผิดกฎหมาย"

วัยรุ่นเกือบครึ่งหันไปใช้ยาเสพติด  เพื่อหนีจาก ‘ความทรงจำที่ไม่ดี’

การค้นพบนี้สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ CDC ที่เผยว่า คนหนุ่มสาวในปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพจิต ยิ่งกว่าคนรุ่นอื่นๆ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญยาเสพติด รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจาก CDC ต้องดำเนินนโยบายที่กระตุ้นให้ผู้ปกครองและพ่อแม่ให้ความรู้แก่เด็กๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยาตามลำพัง นั่นรวมถึงการให้ยา “นาล็อกโซน” (ยาที่วงการแพทย์นำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากการติดยาเสพติด) เพื่อรักษาภาวะใช้ยาเกินขนาดในหมู่วัยรุ่นด้วย

 

ที่มา : NBCNEWS 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

related