Travel Off Track : เที่ยวเกาะสวรรค์แห่งคิวชู "มิยาจิม่า" [คลิป]

10 มิ.ย. 2561 เวลา 6:47 น.

"มิยาจิม่า" แปลว่า "เกาะที่มีศาลเจ้า" อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะคิวชู เป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้า "อิซึคุชิม่า" สร้างเมื่อประมาณช่วงศตวรรษที่ 11 เพื่อเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลไทระ มีภาพเสาโทริอิกลางทะเลเป็นไฮไลท์สำคัญ