กฟน.จับมือจุฬาฯ พัฒนา Smart City

05 เม.ย. 2562 เวลา 9:37 น.

ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2564 จะมีเมืองอัจริยะครั้งแรกในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพ หลังการไฟฟ้านครหลวงร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม

ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. พร้อมด้วย อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม รองรับโครงการเมืองจุฬาอัจฉริยะ หรือ Chula Smart City โดยผู้ว่าการ กฟน.กล่าว่า ได้เห็นความสำคัญของพื้นที่บริเวณจุฬาลงกรณ์ และสยามสแควร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการศึกษาของประเทศ โดยการลงนามครั้งนี้ จะปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในพื้นที่การศึกษาและพื้นที่เชิงพาณิชย์รวม 1,153 ไร่ ล้อมด้วยถนนพระราม4 - ถนนพระราม1 - ถนนอังรีดูนังต์

ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2564 จะมีเมืองอัจริยะครั้งแรกในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพ หลังการไฟฟ้านครหลวงร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม

การพัฒนาโครงการเมืองจุฬาอัจฉริยะ จะมีทั้งปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบใต้ดิน ตั้งเป้าปรับปรุงในพื้นที่จุฬาลงกรณ์ฯภายในปีนี้ และครอบคลุมทั้งพื้นที่ในปี 2564 พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาด 1.2 เมกะวัตต์ชั่วโมง พัฒนาระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ภายในปี 2564 และพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2564 จะมีเมืองอัจริยะครั้งแรกในพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพ หลังการไฟฟ้านครหลวงร่วมมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม