กฟน.พร้อมรับสมัครโซลาร์ภาคประชาชนผ่านออนไลน์

31 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน ตั้งเป้าหมาย 30 เมกะวัตต์ต่อปี เปิดรับสมัครง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์แล้ววันนี้ โดยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังค่าเพื่อใช้เองเป็นหลัก จะสามารถนำส่วนที่ผลิตเหลือใช้ขายเข้าระบบของการไฟฟ้านครหลวง โดยเมื่อ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา การไฟฟ้านครหลวงได้เริ่มดำเนินโครงการตามนโยบายภาครัฐ นำร่องรับซื้อโซลาร์ภาคประชาชนปี 2562 โดยการไฟฟ้านครหลวงรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจำนวน 30 เมกะวัตต์ เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยในเขตจำหน่ายของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบรุ่น Inverter (อุปกรณ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ) ที่ผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. แล้วได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/download/3336/3073 หรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง  MEA Call Center 1130 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง