การเมือง

กต.ได้รับหนังสือแจ้งเพิกถอนพาสปอร์ต“ยิ่งลักษณ์” จาก สตช.แล้ว- อยู่ระหว่างพิจารณา

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้ส่งหนังสือมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้เพิกถอนหนังสือเดินทางของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ต่อไป

 

พร้อมกล่าวถึงกรณีที่ตามรายงานข่าวระบุว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางออกจากดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ไปยัง สหราชอาณาจักร รวมถึงยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยกับทางการสหราชอาณาจักรแล้ว ว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศทราบเรื่องจากข่าวที่ปรากฏ และ ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ได้