ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

25 ต.ค. 2560 เวลา 11:05 น. 14

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเหยียบศาลยุติธรรมในคราวแรกของรัชสมัย ทั้งยังทรงรับเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพระราชดำรัสตอบ ที่ยังความปลาบปลื้มใจให้กับบรรดาผู้พิพากษามาจนทุกวันนี้

ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

เป็น 1 ใน 9 ภาพต้นฉบับที่ยังคงเหลืออยู่ และกลายเป็นบันทึกหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเหยียบกระทรวงและศาลยุติธรรม ในวาระแรกของรัชสมัย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2495 เมื่อเวลา 10.10 นาฬิกา

ในครั้งนั้นพระองค์ยังทรงรับเป็นองค์บรมราชูปถัมภกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และทรงรับเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงรับเป็นสมาชิก ครั้นทรงฉลองพระองค์ครุยแล้ว ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสตอบ

ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

นิกร ทัสสโร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เผยว่า ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในเกียรติยศอันนี้ ไมตรีจิตและความเอื้ออารีของท่านทั้งหลายจะทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกรักใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านยิ่งขึ้น และต่อแต่นี้ไปการงานใดอันเป็นของสภานี้ ข้าพเจ้าก็ย่อมถือว่ามีส่วนร่วมด้วย”

คราวนั้นในหลวง รัชกาลที่ 9 ยังประทับบัลลังก์ที่ 12 ศาลอาญา ทอดพระเนตรและทรงฟังการพิจารณาคดีอาญาเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์โม่หิน ซึ่งหลวงการุณย์นราทรผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาให้จำคุกจำเลย 6 เดือน ลดฐานรับสารภาพกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน แต่ให้รอการลงอาญาไว้ ในคราวเดียวกัน ยังได้ทรงเหยียบศาลแพ่ง ทรงฟังการพิจารณาคดีอีกถึง 2 คดีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

และค่ำวันเดียวกันยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาต ที่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวาระที่เสด็จพระราชดำเนินเหยียบศาลสถิตย์ยุติธรรมในคราวแรกแห่งรัชสมัย ไม่นับรวมที่เสด็จพระราชดำเนินศาลอาญา และศาลต่างจังหวัดอีกรวมแล้วถึง 10 ครั้งด้วยกัน

ตามรอย "ในหลวง รัชกาลที่ 9" เสด็จฯ ศาลยุติธรรม

การเสด็จพระราชดำเนินศาล รวมถึงการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการ ผู้พิพากษาในทุกครั้ง พระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสที่สำคัญ และเป็นแนวทางให้ผู้พิพากษาน้อมนำมาใช้ในการครองตน

การเสด็จพระราชดำเนินเหยียบศาลสถิตย์ยุติธรรมคราวแรกในรัชสมัย ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ทุกสถานที่ยังคงถูกจารึกไว้ ภาพทุกภาพ พระราชดำรัสทุกองค์ ยังคงเป็นสิ่งสะท้อนเตือนใจ ให้ผู้พิพากษาทุกคนรับรู้ ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธย ก็คือการทำหน้าที่ในนามของพระเจ้าอยู่หัว

[embed]https://youtu.be/2zrLVrpw90I[/embed]

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด