จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย

27 ต.ค. 2560 เวลา 8:07 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย

วันนี้ (27 ต.ค.) เวลา 0900 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พลตำรวจตรี ปรีชา วิมลไชยจิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง จัดขบวนเรือยนต์ จำนวน 9 ลำ อันเชิญพระโกศบรรจุ เถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ จากท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย บริเวณหน้าโครงการธนาคารฟืนศูนย์บริการ และพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย

ทั้งนี้ ศูนย์โครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้วยความห่วงใยในราษฎรของ จ.แม่ฮ่องสอน เน้นการยกระดับวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนบนที่สูง ให้มีชีวิตสงบสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ล่องไปตามลำแม่น้ำปาย

โดยเน้นการเรียนรู้ด้านต่างๆ 9 ฐาน ได้แก่ ด้านป่าไม้ การจัดการไฟป่า การจัดการน้ำดิน และปุ๋ย ข้าว พืช ประมง ปศุสัตว์ และการจัดการฟาร์ม นับเป็นอีกศูนย์หนึ่ง เพื่อการขยายผลสู่ชุมชน คนและป่า พระราชดำริอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด