หอการค้า เสนอเก็บภาษีที่ดินอัตราเดียวคงที่

29 ต.ค. 2560 เวลา 8:47 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ภาคเอกชนเสนอให้ปรับลดประเภทที่ดิน ที่จะเสียภาษีจาก 4 เหลือ 2 ประเภท และเก็บในอัตราเดียว

สิ้นเดือนพฤศจิกายน จะครบกำหนดที่การขยายเวลาพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.

คืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยในนี้ เหลือเวลาการรับฟังข้อเสนอ 1 เดือน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เสนอให้แยกประเภทที่ดินและทรัพย์สิน ที่จะจัดเก็บเพียง 2 หมวด ในอัตราเดียว จากเดิมมี 4 หมวด

นายอธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บอกว่า ควรแบ่งกลุ่มจัดเก็บเพียง 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มพาณิชย กรรม อุตสาหกรรม และ ที่รกร้าง และ 2.กลุ่มที่อยู่อาศัยและที่เกษตร

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ควรเก็บอัตราเดียว เพราะถ้าเก็บแบบขั้นบันได ผู้ถูกจัดเก็บจะถูกกระทบ 2 ชั้น คือ ภาษีที่สูงขึ้นตามขั้นบันได้ และราคาประเมินที่ปรับขึ้นทุก 4 ปี ซึ่งทำให้คำนวณต้นทุนที่แท้จริงไม่ได้

สำหรับการจัดเก็บภาษีที่กำลังพิจารณากำหนด 4 หมวด คือ ที่ดินการเกษตร ที่อยู่อาศัย ที่ดินเชิงพาณิชย์ และที่ดินว่างเปล่า

พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบุว่า คณะกรรมาธิการฯ ยังมี 7-8 ประเด็น ที่เห็นไม่ตรงกัน

และได้พิจารณายกเว้นภาษีบ้านหลังที่ 2 เถียงนา หรือกระต๊อบสำหรับเกษตรกร โดยจะยกเว้นกรณี ที่ตั้งอยู่ตำบลเดียวกับบ้านหลังแรกและมูลค่าตํ่ากว่า 10 ล้านบาท แต่ถ้าอยู่ต่างตำบลให้เก็บจัดเก็บภาษี เพราะจากการสำรวจบ้านหลังที่ 2 ในพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ 50% เป็นของนายทุนต่างถิ่น

สำหรับประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่เห็นตรงกัน คือ ยกเว้นภาษีให้บ้านอยู่อาศัยหลังแรก ราคาไม่เกิน 20 ล้านบาท จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเสนอมา 50 ล้านบาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด