จ.เชียงใหม่ สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60

30 ต.ค. 2560 เวลา 5:09 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันที่ 30 ต.ค.60 น.ต. มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน เชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย.60  มีเที่ยวบินแจ้งยกเลิกทำการบินจำนวน 78 เที่ยวบิน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60 ) แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 58 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 20 เที่ยวบิน

นอกจากนี้ มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจำนวนทั้งสิ้น 79 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 53 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่าง ประเทศ 26 เที่ยวบิน และมีเที่ยวบินภายในประเทศทำการบินเพิ่ม 3 เที่ยวบิน โดยการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจาก สายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัย และ การดำเนินการรักษาความปลอดภัย อาทิ เพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณ พื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะ ที่ผ่านเข้ามา ในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระ และ ผู้โดยสาร ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณ ชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด

จ.เชียงใหม่ สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60

สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ก่อนหน้านี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ขอความร่วมมือ ไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัย ในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด คือห้ามปล่อยโคมลอยโคมควัน ในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ ยกเว้นแต่เป็นการ ปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 - 4 พ.ย. 60

 

จ.เชียงใหม่ สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60

โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ ให้ปล่อย โคมลอย/โคมไฟ ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น. ส่วนโคมควัน สามารถปล่อยได้ในวันที่ 3 พ.ย.60 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่ง ทางขับ จากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง  เพื่อตรวจเก็บซากโคม ที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน

จ.เชียงใหม่ สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60            จ.เชียงใหม่ สายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด