ข่าว ข่าวภาคเหนือ

เตรียมเรียก50รีสอร์ทภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ หารือจัดระเบียบ-แจกแบบสร้างที่พักใหม่

วันที่ 4 พ.ย.60 นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวถึงการแก้ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติแผนแม่บทแก้ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิกประจำปี พ.ศ.2560-2565 แล้ว และในวันที่ 6 พ.ย.นี้ คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งเป็นชุดที่จะเข้าไปแจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่เป็นชาวม้งในพื้นที่ทั้ง 50 ราย ซึ่งหากไม่มีปัญหาติดขัดอะไร รวมทั้งคณะกรรมการได้ตกลงแนวทางเรียบร้อยแล้วก็จะเชิญผู้ประกอบการทั้ง 50 ราย ซึ่งอาจจะเชิญครั้งละ 20 ราย เพื่อมาทำความเข้าใจตามข้อกำหนดทางราชการตามแผนแม่บท

และจากนี้อาจจะแจกแบบก่อสร้างที่พักซึ่งเป็นแบบที่กรมโยธาเป็นผู้ออกแบบ ให้ผู้ประกอบการที่เข้ามารับฟัง ซึ่งแบบที่พักดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้กรมโยธาธิการออกแบบให้เป็นการเฉพาะรายของแต่ละรีสอร์ท เพื่อความเหมาะสมกับพื้นที่ หากผู้ประกอบการไม่ติดขัดและได้ปรับปรุงตามแบบ ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุง เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการก็จะขึ้นไปตรวจสอบ

นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า หากเป็นไปตามแบบและเงื่อนไขก็จะสามารถประกอบการท่องเที่ยวได้ และต่อไปในอนาคตอาจจะต้องมีการกำหนดราคาที่พักและอาหารซึ่งเป็นรายระเอียดปลีกย่อยที่จะมีการตกลงกันอีกครั้งและหากออกกฎและกติกากันแล้วถ้ารายไหนไม่ปฏิบัติตามก็คงต้องใช้มาตรการ คำสั่งที่ 35 เข้าจัดการ