ข่าว ข่าวภาคกลาง

วาระครบรอบ ๒๔๐ ปี!! วัดบางเดื่อ อยุธยา จัดพิธีบวงสรวงพระเจ้าตากฯและทหารกล้า สุดพิเศษ..ไปรษณีย์..เปิดจำหน่าย แสตมป์พระเจ้าตากสินฯ ในรอบ ๕๒ ปี

เนื่องในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันครบรอบ ๒๕๐ ปี ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจากพม่ากลับคืนสู่แผ่นดินไทยได้สำเร็จ ในศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก เวลาบ่ายโมงเศษ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ใช้เวลาเพียง ๗ เดือนหลังจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ในวาระ ครบ ๒๕๐ ปี เเห่งการกู้อิสรภาพพระราชทานชาติไทย เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ ได้ ลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเเล้ว และจะเปิดจำหน่ายดวงตราไปรษณียากร หรือ เเสตมป์ ภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ที่ทำการไปรษีณย์ทั่วประเทศพร้อมกันใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้จาก Facebook Wassana Nanuam ได้โพสต์ข้อความและภาพเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า

๒๕๐ ปี “พระเจ้าตากสินฯ กู้ชาติ”….เตรียมฉลองใหญ่ ๖ พย.นี้ ที่วัดบางเดื่อ บางปะหัน อยุธยา/ ไปรษณีย์ เตรียมจำหน่าย แสตมป์ พระเจ้าตากฯ ในรอบ ๕๒ ปี

๖ พย.นี้ นักสะสมแสตมป์ และคนรัก นับถือ “พระเจ้าตากสินมหาราช” เตรียมตัวเลย ๕๒ ปีแล้วที้ไม่มีดวงตราไปรษณียากร หรือ เเสตมป์ ภาพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ในวาระ ครบ ๒๕๐ ปีเเห่งการกู้อิสรภาพพระราชทานชาติไทย เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๓๑๐ ได้ ลงราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยเเล้ว จะเปิดจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษีณย์ทั่วประเทศพร้อมกันใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้อิสรภาพพระราชทานชาติไทย เมื่อ ๒๕๐ ปีก่อน จนไทยเป็นไทอยู่ได้ตราบจนทุกวันนี้ มูลนิธิพระเจ้าตากสินฯ ขอเชิญผู้ที่เคารพรักบูชาพระองค์ท่านได้ร่วมในพิธีบวงสรวงเเละพิธีทักษิณานุประทาน อุทิศส่วนกุศลถวายพระองค์ท่านเเละทหารกล้าที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ ในงานรำลึกวันชนะศึก ๒๕๐ ปีที่วัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ในอดีต ณ บริเวณ วัดบางเดื่อเเห่งนี้เคยเป็นจุดรวมทัพเรือเเละทัพบกของกองทัพพระเจ้าตากพร้อมขุนศึก เเละใน คืนวันที่ 4พฤศจิกายน พ.ศ 2310พระเจ้าตากได้ทรงกรีฑาทัพเรือเเละทัพบก เข้าล้อมค่ายโพธิ์สามต้น จากนั้นได้เข้าตีค่ายโพธิ์สามต้นเเตก เผด็จศึกพม่า ฆ่าอริราชศัตรู พร้อมสุกี้ นายกองนายทัพพม่าที่ทำลายกรุงศรีอยุธยาจนหมดสิ้น ซึ่งตามประวัติศาสตร์พระองค์ท่านได้ นำศพเหล่าทหารกล้ากลับมาพระราชทานเพลิง ณ วัดเเห่งนี้

สำหรับแผนการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา เจ้าตากได้เดินทางกลับจากตราดมาตั้งมั่นรวบรวมผู้คนอยู่ที่เมืองจันทบุรี เพื่อวางแผนปฏิบัติการรบเพื่อตีกรุงศรีอยุธยาคืนจากข้าศึก พร้อมกับสั่งให้ต่อเรือรบและรวบรวมเครื่องศัตราวุธและยุทธภัณฑ์ภายในเวลา ๓ เดือน พร้อมกับฝึกไพร่พลให้พร้อมที่จะปฏิบัติการ เมื่อสิ้นฤดูมรสุมในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๓๑๐ เจ้าตากได้ยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเข้าโจมตีข้าศึกที่เมืองธนบุรี เมื่อเจ้าตากยึดเมืองธนบุรีและปราบนายทองอินได้แล้ว จึงเคลื่อนทัพต่อไปที่กรุงศรีอยุธยาเข้า ยึดค่ายโพธิ์สามต้นปราบพม่าจนราบคาบ สามารถกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุน นพศก เวลาบ่ายโมงเศษ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ใช้เวลา ๗ เดือนหลังจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยา

 

หลังจากสร้างพระราชวังบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ทรงจัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพอสมควร บรรดาแม่ทัพ นายกอง ขุนนาง ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ตลอดทั้งสมณะพราหมณาจารย์และอาณาประชาราษฎร์ทั้งหลาย จึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน จุลศักราช ๑๑๒๘ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ แต่เรียกขานพระนามของพระองค์ติดปากว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสิน” หรือ “สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี”

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook Wassana Nanuam ข้อมูล- พลเรือเอกประพฤติพร อักษรมัต มูลนิธิพระเจ้าตากสินฯ

https://th.wikipedia.org/wiki/การกอบกู้เอกราชของเจ้าตาก