ป.ป.ช.สอบเพิ่ม! 'ชายหมู' ละเลยตรวจทุจริตไฟลานคนเมือง 39 ล้าน

07 พ.ย. 2560 เวลา 8:16 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร 4 ราย กระทำความผิดทุจริตไฟลานคนเมืองปี 2558 ขณะที่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถูกสั่งสอบเพิ่มเติมกรณีไม่ยับยั้งการทุจริต

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการท่องเที่ยว นายมรกต ภูมิพานิช และนายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ในความผิดอาญามาตรา 151 และ 157 กรณี พบหลักฐานร่วมทุจริตจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ในสมัย หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

[caption id="attachment_135743" align="alignnone" width="792"] ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[/caption]

ขณะเดียวกัน ป.ป.ช.ยังสั่งการให้ไต่สวนข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง กับการจัดทำเอกสารเท็จอีกจำนวน 16 ราย ในกรณีนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากไม่ระงับยับยั้งหรือตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าว

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th