ครม. เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนฯ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

07 พ.ย. 2560 เวลา 9:53 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

[caption id="attachment_135897" align="alignnone" width="600"] ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ[/caption]

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถแสดงความจำนง ได้ที่สำนักงานเขต อบต. และเทศบาล สามารถนำวงเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ เพราะหลังจากโอนเงินเข้ากองทุนแล้ว จะมีการออกใบเสร็จให้ และจะมีการจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเบี้ยยังชีพด้วย โดยได้เตรียมงบกลางไว้จำนวน 11.2 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินการจัดทำเหรียญ 10 ล้านบาท จำนวน 50,000 เหรียญ คิดเป็นเหรียญละ 200 บาท และวงเงินค่าจัดส่ง 1.2 ล้านบาท