Breaking การเมือง

นายกฯตั้งคณะทำงานข้าวครบวงจร 

วันที่ 9 ม.ค. 60– พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ 1/2560 ว่า  เป็นการแจ้งสถานการณ์ข้าวของปีนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวในลำดับที่ 2 รองจากอินเดีย รวมถึงข้าวหอมมะลิของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้หารือกันและได้อนุมัติตั้งคณะทำงานข้าวครบวงจรของกระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาด้วย ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรสหกรณ์ เพราะเป็นคนปลูกและคนขายต้องกอดคอกัน รัฐบาลได้มีมาตรการออกไปแล้ว 14 มาตรการ  ใช้เงินหลายแสนล้านบาท แต่จำเป็นต้องไปดูแลคนอื่นด้วย คณะทำงานข้าวครบวงจร  
                   
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนได้ฝากให้ไปศึกษาคือจะทำอย่างไร เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน เเละเราสามารถจะดูแล ควบคุม ให้ความรู้ ช่วยเหลือพวกเขาได้ในลักษณะพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ป่า อาทิ พื้นที่ที่จัดให้ตามคณะกรรมการบริหารจัดการที่ดินที่ทำในทุกจังหวัดเวลานี้ ซึ่งอาจจะยังไม่ครบ และเป็นคนละส่วนกับที่ดินสปก. แต่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วและจะทำให้ครบในปีนี้ เเละจะมีการขอความมือจากภาคเอกชนที่มีพื้นที่จำนวนมากเเต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดย จะขอพื้นที่ในส่วนนั้นให้ทำสัญญาร่วมกับประชาชน นำเกษตรกรมาเป็นผู้ผลิต ผู้ปลูก ผู้ลงแรง โดยไม่ต้องลงทุน และให้ภาคเอกชนลงทุนในลักษณะประชารัฐ   ดูแลเรื่องการตลาด การเรียนรู้ เพราะรัฐบาลทำเองไม่ไหว 

"เห็นได้ว่า กระทรวงเกษตรฯพยายามทำอย่างเต็มที่ ในการที่จะรวมเกษตรแปลงใหญ่ ปีที่แล้วน้ำขาด ประชนชนก็ให้ความร่วมมือไปปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน แต่เมื่อรัฐบาลบริหารจัดการน้ำได้ส่วนหนึ่ง เกษตรกรก็หันกลับมาปลูกข้าวอีก ฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้ ไม่ทำให้เกิดกระบวนการนำร่อง จะกลับไปที่เก่า ครั้งที่แล้วที่พวกเขายอม เพราะราคาข้าวตกต่ำ น้ำไม่ถึง ตรงนี้คือปัญหาของบ้านที่ถอยเข้าที่เก่า ก็ต้องขอความร่วมมือบ้าง " 

“อย่างที่ทราบกันดีว่า แม้รัฐบาลจะมีอำนาจที่เต็มอย่างไร ผมไม่สามารถใช้อำนาจไปบังคับประชาชนให้ปลูกนี่ ปลูกนู้นได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของพวกเขา ฉะนั้นบรรดานักการเมือง อย่ามาอ้างเหตุผลว่า รัฐบาลดูแลอย่างไรเกษตรกรถึงมีรายได้ไม่ดีขึ้น ที่ผ่านมา 30- 40 ปีที่ผ่านมา ท่านทำได้ดีไหม ถ้าทำได้ดีผมก็คงไม่ต้องมาทำวันนี้” นายกรัฐมนตรีกล่าว