ข่าว รายงานพิเศษ

ผ่าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จช่วย “ครูจอมทรัพย์”

 

ก่อนที่ชื่อ ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร จะกลายมาเป็นที่สนใจของสังคม หลังจากเธอออกมาเรียกร้องขอรื้อฟื้นคดีขับรถชนคนเสียชีวิต ที่เธออ้างว่าต้องรับผิดทั้งที่ไม่ได้ก่อเหตุ แต่การรื้อฟื้นคดีที่ว่ากลับนำมาสู่การพิสูจน์ทราบว่ามีขบวนการสร้างพยานหลักฐานเท็จที่อาจมีผู้หน่วยงานราชการเข้าไปมีส่วนรู้เห็นด้วย ติดตามจุดเริ่มต้นของคดีดังกล่าวได้จากรายงาน