ข่าว ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมอตาเมืองอุบลฯตรวจวัดสายตา-แจกแว่นฟรีถวายพระราชกุศล

วันที่ 5 ธ.ค.60 นายแพทย์กิตติพันธ์ มูลทวี แพทย์จักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา ประจำโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดคลินิกรักษาตาธีรปัญโญ ถ.ชยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตา พร้อมจ่ายยาและแจกแว่นแก่ผู้ป่วยฟรี จำนวน 50 คน ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

นายแพทย์กิตติพันธ์ กล่าวว่า โรคทางตาบางโรคไม่แสดงอาการให้เห็น จนกว่าจะอยู่ในขั้นรุนแรง จนไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ประชาชนจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาอย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง แต่สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง เพราะเมื่ออายุมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดโรคทางตาก็มีสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน ถือว่าเป็นภัยเงียบ จึงควรได้รับการตรวจตาอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

ดังนั้นเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม และวันพ่อวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จึงให้บริการตรวจรักษา แจกยา และตัดแว่นให้แก่ประชาชนฟรี มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อถวายพระราชกุศลและต้องการให้คนไทยมีสุขภาพตาที่ดีขึ้น