Breaking การเมือง ข่าว

นายกฯ ฝากสื่อมวลชน ทำให้ ปี 61 เป็นปีแห่งความสุข

 

นายกรัฐมนตรี ฝากสื่อมวลชน ทำให้ ปี 61 เป็นปีแห่งความสุข พร้อมช่วยกันเดินหน้าสร้างความปรองดอง ของคนในชาติ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กล่าวว่า ในปีใหม่นี้ ขอให้สื่อมวลชนช่วยทำให้เป็นปีแห่งความสุข เพราะปีที่ผ่านมา ทุกคนได้ผ่านเรื่องที่เศร้าโศกเสียใจมาตลอดทั้งปี และก่อนหน้านั้น ก็มีปัญหาความวุ่นวายมาเป็นเวลานาน ดังนั้นหลังจากปีใหม่ จะต้องช่วยกันคิด ว่าจะร่วมมือกันอย่างไร ในเรื่องการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งสื่อมวลชนถือว่าเป็นส่วนสำคัญ และฝากให้ช่วยกันทำให้ประชาชนมีความสุข อยู่กับครอบครัวและเดินทางได้โดยไม่มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์บ้านเมือง

ทั้งนี้ นายกฯกล่าวว่า ตนเองไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสื่อฯ และขอให้สื่อฯ นำเสนอแต่สิ่งดี ๆ สิ่งที่เป็นความสุข เชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งต่าง ๆ ก็จะดีขึ้น ผลจากการทำงาน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาล จะเริ่มปรากฏ แม้บางอย่างอาจไม่เห็นผลรวดเร็ว เพราะปัญหาของประเทศมีหลายอย่างทับซ้อนกันอยู่ แต่รัฐบาลก็มีความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้รวดเร็วขึ้น และฝากสื่อมวลชนให้ช่วยกันดูว่า เรื่องใดทำได้หรือทำไม่ได้ หรือประชาชนมีปัญหาติดขัดตรงจุดใด ก็ให้ช่วยสื่อสารมายังรัฐบาล เพราะไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน