Breaking ข่าว

บขส.กาฬสินธุ์ จัดรถเสริมลดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง

 

บขส. จ.กาฬสินธุ์ จัดรถเสริมไว้บริการ ประชาชนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ยัน ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ โดยการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถโดย สารสาธารณะ และตรวจสอบพนักงานขับรถอย่างเข้มงวด เพื่อการให้บริการประชาชนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนนำสัมภาระสิ่งของ เพื่อรอขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ จำนวนมาก โดย บขส จ.กาฬสินธุ์ ต้องจัดรถเสริมไว้คอยบริการอีก 5 คัน จากเดิม 17 คันต่อวัน เพิ่มเป็น 22 คันต่อวัน แต่หากมีประชาชนต้องการเดินทางเพิ่ม ก็จะจัดหารถเสริมเพิ่มอีก เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับไปทำงานได้ทุกคนโดยไม่มีคนตกค้าง

 

ซึ่งขณะนี้ มีประชาชนนำสัมภาระสิ่งของ เพื่อรอขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ จำนวนมาก โดย บขส จ.กาฬสินธุ์ ต้องจัดรถเสริมไว้คอยบริการอีก 5 คัน จากเดิม 17 คันต่อวัน เพิ่มเป็น 22 คันต่อวัน แต่หากมีประชาชนต้องการเดินทางเพิ่ม ก็จะจัดหารถเสริมเพิ่มอีก เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับไปทำงานได้ทุกคนโดยไม่มีคนตกค้าง