Breaking

ทอท.ยัน! ยึดทรัพย์ 13 พธม. เค้นจ่าย 744 ล้าน บังคับคดียึดสนามบิน

วันนี้( 6 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักข่าวอิศรารายงานข่าวระบุว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการบังคับคดี 1 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ทำหนังสือแจ้งถึง พล.ต.จำลอง ศรีเมือง, นายสนธิ ลิ้มทองกุล, นายพิภพ ธงไชย, นายสุริยะใส กตะศิลา, นายสมศักดิ์ โกศัยสุข, นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์, นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์, นายอมร อมรรัตนานนท์ หรือนายรัชต์ชยุตม์ ศิรโยธินภักดี , นายนรัญยู หรือศรัณยู วงษ์กระจ่าง, นายสำราญ รอดเพชร, นายศิริชัย ไม้งาม, นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และนายเทิดภูมิ ใจดี 13 แกนนำและแนวร่วมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ให้ร่วมกันชำระหนี้ตามคำพิพากษาเป็นจำนวนเงิน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2551 ให้แก่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (นับรวมดอกเบี้ยจะอยู่ที่วงเงิน 744 ล้านบาท) รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ จำนวน 597,847 บาท ภายหลังจากศาลแพ่ง มีคำพิพากษาให้บุคคลทั้ง 13 ราย ชำระหนี้ตามกฎหมาย จากคดีปิดยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อประท้วงรัฐบาลและขับไล่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ทำให้การให้บริการต่างๆ ภายในท่าอากาศยานทั้งสองต้องหยุดลงในช่วงปี 2551 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในหนังสือระบุว่า หากไม่ดำเนินการ ทอท. จะนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดอายัดทรัพย์ เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่ ทอท.ต่อไป