การตลาด ข่าว

พส. จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

พส. แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล (Walk & Run for Social Care and Share)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 19.00 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกสมาคมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย และ อุปนายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย เปิดการแถลงข่าวฯ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่อง ในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2560โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศลWalk & Run for Social Care and Share ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางนภา กล่าว ว่า คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายช่วยเหลือประชาชน ที่ตกทุกข์ได้ยากตลอดมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ เดิมกรมประชาสงเคราะห์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ ในการดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม และขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสังคมตามยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554 – 2559) โดยผลักดันให้ ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม จึงบูรณาการร่วมกับองค์กรทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 7 องค์กร ประกอบด้วยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย สมาคมนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมรมนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า” เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2560 โครงการเดิน วิ่ง เพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทบทวนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556 และระดมจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ และ กิจกรรมสาธารณประโยชน์

นางนภา กล่าวต่อว่า โครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Care and Share เป็นหนึ่งในโครงการที่จะทำให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการเดินวิ่งเป็นวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมและแพร่หลายในปัจจุบัน จึงกำหนดจัดโครงการ “เดิน วิ่ง เพื่อการกุศล” Walk & Run for Social Careand Share ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 6.00 – 10.00 น. บริเวณลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) ประเภทการเดินเพื่อสุขภาพ เส้นทางเดินภายในกระทรวงสาธารณสุขระยะทาง 3 กิโลเมตร บัตรราคา 350 บาท (2) ประเภทการวิ่งมินิมาราธอน เส้นทางวิ่งเริ่มจากลานหน้าเสาธงชาติ กระทรวงสาธารณสุขระยะทาง 10 กิโลเมตร บัตรราคา 400 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ กลุ่มเปราะบาง และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

นางนภา กล่าวในตอนท้าย ว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศล Walk & Run for Social Care and Share สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซด์: www.FanaticRun.com หรือไลน์ไอดี : Fanaticrun ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

***รับชมคลิป***