ข่าว

“CIMB” มอบ “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์” ให้โรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอน

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการติดปีกเติมฝัน ส่งมอบโครงการ “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์” ให้แก่โรงเรียนบ้านสบสา และ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

วันนี้( 15 ม.ค.) นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าโครงการติดปีก เติมฝัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นเรื่องการศึกษาเป็นแกนหลัก ซึ่งประเดิมโครงการแรกปีนี้ ด้วยการจับมือกับพันธมิตรภาคีผู้ใจดี ได้แก่ นิตยสาร Hip Magazine และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดกิจกรรม Hip ปั่นปายปีที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และเนื่องในโอกาสที่กิจกรรมดังกล่าวตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จึงได้ร่วมกันระดมสิ่งของนำไปบริจาคให้แก่น้องนักเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กอีกด้วย

 

สำหรับโครงการส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในครั้งนี้ ประเดิมด้วยโรงเรียนในภาคเหนือจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบสา และโรงเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ซึ่งกลายเป็นทักษะพื้นฐานของนักเรียนยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและห่างไกลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือ

“เราเชื่อมั่นว่า การวางรากฐานการศึกษาให้เยาวชนวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาในวันข้างหน้า ธนาคารจึงเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยยึดแกนการศึกษาเป็นเรื่องหลัก สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ว่า รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” นายประภาส กล่าว

นายวีระพันธ์ ใจแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอปาย ห้องเรียนบ้านเหมืองแร่พัฒนา และนายประเสริฐศักดิ์ ปันคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสา กล่าวตรงกันว่า การได้รับการสนับสนุนห้องเรียนคอมพิวเตอร์จากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้โลกกว้างได้มากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากกับเด็กๆ ที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสำคัญกับการเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารในปัจจุบัน

 

อนึ่ง ธนาคารได้ดำเนินโครงการส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์มาตลอดในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปีละ 10 โรงเรียน ถึงตอนนี้ได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ใหม่ให้แก่โรงเรียนกว่า 70 โรงเรียน รวมแล้วเกือบ 600 เครื่อง ขณะเดียวกัน ธนาคารยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้วจากสำนักงานส่งมอบให้แก่โรงเรียนอีกกว่า 40 แห่ง รวมกว่า 400 เครื่อง นอกจากเด็กนักเรียนจะได้ใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพิ่มทักษะความความรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลทาง Internet เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการค้นหาไปพัฒนาต่อยอดอาชีพของตนในอนาคต รวมถึงให้ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการให้แบบยั่งยืน ที่นับเป็นหัวใจของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

สมชาย ขันอาษา บรรณาธิการนิตยสาร hip magazine