Breaking ข่าว

ประมวลภาพ รื้อถอนพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ

เจ้าหน้าที่เริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศ และอาคารประกอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เพื่อนำไปจัดแสดงและจัดเก็บไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาไว้ 60 วัน