Breaking ข่าว

น่าน จัดงานหนาวนี้กระซิบรัก ในสโลแกน “ข้าวใหม่ ปลามัน”

จ.น่าน นำคู่รักทำพิธีทำบุญตักบาตร ลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ กิจกรรมผูกรักมัดใจ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ตามแบบประเพณีน่าน

ช่วงเช้าวันที่ 20 มกราคม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตร ในงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน สโลแกน “ข้าวใหม่ ปลามัน” ร่วมกับเครือข่ายชาวนาในพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าน เพื่อเชื่อมความเข้มแข็งของชาวน อีกทั้งได้รับความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการจากหน่วยงานภาคีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว จึงเป็นสิ่งสำคัญต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไว้ซึ่งพิธีกรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม

หลังจากทำพิธีทำบุญตักบาตร มีกิจกรรมลอดซุ้มพญานาคคู่ขวัญ ณ วัดภูมินทร์ กิจกรรมผูกรักมัดใจ พิธีบายศรีสู่ขวัญบริเวณข่วงกระซิบรัก พิธีสืบ และบูชาเทียนเสริมสิริมงคลตามแบบประเพณีน่านโบราณ โดยมีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดงานหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในสโลแกน “ข้าวใหม่ ปลามัน” ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 โดยมีพิธีกรรมสู่ขวัญข้าว ที่เป็นการบำรุงขวัญตามความเชื่อของชาวนา รวมถึงแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ ที่บันดาลให้ข้าวในปีหน้าได้ผลผลิตดี ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดและเรียนรู้ไปพร้อมกัน เพื่อจะได้นำเสนอผลงานผ่านการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยจะกำหนดเป็นปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดน่านต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน